Në mënyrë solemne dhe me tekbire u bë hapja e Institutit të Hivzit “Emin Pasha” në Prizren