Administrata e Këshillit të Bashkësisë Islame Gjakovë
 

 

 

- Ahmet ef. Hoxha – Kryetarë

- Visar ef.Koshi – Kryeimamë

- Esat ef.Rexha – Sekretarë

-Hysen Bokshi ecc i dipl. udhëhqës i shërb.financ - bashkpunëtor i jashtëm profesional

-Yll Zherka admin. i web-faqes zyrtare të KBI Gjakovë

-Kujtim Mustafa, punëtor teknik

 

 

Antarët e Këshillit:(11)

 

1. Ahmet ef. Hoxha Teolog - Imam (Kryetarë)

2. Arsim ef. Morina Teolog - Imam (Anëtarë)

3. Valon Myrta Teolog - Imam (Anëtarë)

4. Abdurrahman ef. Bejtullahu Teolog - Imam (Anëtarë)

5. Enes ef. Rexha Teolog - Imam (Anëtarë)

6. Safet Hoxha Teolog - Imam (Anëtarë)

7. Smajl ef. Mustafa Teolog - Imam (Anëtarë)

8. Daut Islami, (Anëtarë)  

9. Munir ef. Salkurti Teolog - Imam (Anëtarë)

10. Bahri Bokshi Ing.i ndërtimtarisë (Anëtarë)

11.Visar Koshi - Kryimam, anëtarë nga pozita