El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të Të njoh
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të të dashuroj

El-hamdu lil-lah që më ke bërë në Ty të shpresoj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar të Të madhëroj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në tokën Tënde të jetoj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar fenë Islame t’a njoh
El-hamdu lil-lah që më ke dhënë sy të shiqoj
El-hamdu lil-lah që më dhe gojë të flas dhe gjuhë të shijoj
El-hamdu lil-lah që më ke dhënë vesh të ndëgjoj
El-hamdu lil-lah që më dhe zemër Ty të dashuroj
El-hamdu lil-lah që më dhe tru për Ty të meditoj
El-hamdu lil-lah që më ke dhënë duar të punoj
El-hamdu lil-lah që më ke dhënë këmbë të ec dhe vrapoj
El-hamdu lil-lah për çdo organ që më dhe të shfrytëzoj
El-hamdu lil-lah për çdo ushqim që më dhe të shijoj
El-hamdu lil-lah për çdo pikë uji që etjen ma shëroj
El-hamdu lil-lah që më ke mësuar të lexoj
El-hamdu lil-lah që më ke sprovuar që Të përkujtoj
El-hamdu lil-lah që me Pejgamberin s.a.v.s. më përgëzoj
El-hamdu lil-lah që me Kur’an shpirtin më shëroj
El-hamdu lil-lah që më mësove se s’i Të falemnderoj
El-hamdu lil-lah që më mësove se s‘i Të adhuroj
El-hamdu lil-lah që më tregove për Pejgamberët e Tu
El-hamdu lil-lah që shpresoj Pejgamberin s.a.v.s. me takuEl-hamdu lil-lah që më tregove se si duhet vehten me shfrenu
El-hamdu lil-lah për çdo sekond, minutë, orë, ditë, javë, muaj, vit që më ke lejuar të jetoj
El-hamdu lil-lah që më mësove zemrën si t’a pastroj
El-hamdu lil-lah për çdo çast që më ke lejuar Të të lutem Ty
El-hamdu lil-lah sa nxen Toka dhe Qielli, për Ty Ja Rabbi
El-hamdu lil-lah për çdo rrahje të zemrës sime nën nënshtrimin Tënd
El-hamdu lil-lah për çdo frymëmarrje që kam pranu prej Teje edhe pse se kam meritu
El-hamdu lil-lah për çdo rënqethje të trupit kur Të kam kujtu
El-hamdu lil-lah për çdo fjalë që më ke mësuar
El-hamdu lil-lah për çdo vepër të mirë që më ke mundësuar
El-hamdu lil-lah për çdo nënshtrim ndaj teje që më ke lejuar
El-hamdu lil-lah për çdo të mirë që më ke dhuruar
El-hamdu lil-lah për çdo çast vetmie që kurr nuk më ke harruar
El-hamdu lil-lah për çdo çast frige që më ke kurajuar
El-hamdu lil-lah për çdo çast që më ke vëzhguar
El-hamdu lil-lah për çdo çast që nuk më ke dënuar
El-hamdu lil-lah për prindërit në islam që m’i ke udhëzuar
El-hamdu lil-lah për familjen që më ke dhuruar
El-hamdu lil-lah që për Xhenet më ke mësuar të shpresoj
El-hamdu lil-lah për çdo lot nga sytë që më lejove për Ty të lotoj
El-hamdu lil-lah për çdo çast që më lejon të jetoj
El-hamdu lil-lah për çdo çast që para melaikeve më kujton
El-hamdu lil-lah për çdo çast që nuk më harron
El-hamdu lil-lah për çdo ndihmë që më ofron
El-hamdu lil-lah me çdo të mirë që më begaton
Elhamdulilah që më ke dhënë të vishem dhe më mblon
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në një shtëpi të jetoj
El-hamdu lil-lah që aromat e shumta më ke lejuar të kundërmoj
El-hamdu lil-lah për çdo gabim që më fal
El-hamdu lil-lah për çdo shkronjë dhe tingull nga goja që ka dal
El-hamdu lil-lah për çdo dritë që ka përçuar në trupin dhe syrin tim
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar të lexoj Kur’anin Kerim
El-hamdu lil-lah që më ke bërë një pjesë e Sundimit Tënd
El-hamdu lil-lah që në zemrën time dashuria për Ty ka bërë vend
El-hamdu lil-lah që takimin me Ty e pres me mallëngjim
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Të dua deri në amshim
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty në sexhde të bie
El-hamdu lil-lah për çdo gjë që më mësove se isha pa dije
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty të kujtoj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar për Ty të agjëroj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar në shtëpit e Tua të shkoj
El-hamdu lil-lah që më ke lejuar Xhenetin ta paramendoj
El-hamdu lil-lah për çdo Emër Tënd të bukur që e kujtoj
El-hamdu lil-lah që më ke mësuar se njeriu pa vlerë është edhe i hutuar
nëse nuk din All-llahun Tebareke ve Te A’la me besuar
El-hamdu lil-lah sa është thënë prej kur është krijuar kjo gjithësi
E deri në pafundësi
Sa është thënë prej çdo krijese që ke kriju
El-hamdu lil-lah po të them përzemërsisht për çdo gjë që më ke dhuru
Edhe pse nuk i kam meritu
El-hamdu lil-lah që më mundësove ta shpreh këtë falëmnderim
El-hamdu lil-lah Ja Hamid, Ja Mexhid, Ja Shekur , Ja Kerim
Por me bindje të sinqertë se prap është shumë pak ndaj asaj se sa meriton Ti O I Lartësuar All-llah.
Por me të vërtetë vjen nga thellësia e shpirtit të një robëreshes Tënde
e cila është përmalluar për Ty në këtë muaj të bekuar …….
Dhe të lutet me frikërespekt dhe dashuri,
të lutem, të lutem , të lutem na fal të gjithëve Ja Affuw dhe Ja RabbiMe falemnderim të thellë - Suzana Hasani


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Hapen xhamitë për besimtarë