Këshilla e piktorit

Një piktor e këshilloi nxënësin e tij që pikturën e fundit ta vendos në një shesh ku kalojnë shumë njerëz, dhe pranë saj të vendos një laps të kuq me mbishkrim:

- Ju lutem, shënoni vendet ku mendoni se kam gabuar.
Pas disa ditësh, nxënësi u kthye tek piktura e tij dhe vërejti se ajo ishte mbuluar me kryqe të kuq. I mërzitur jashtëmase shkoi tek piktori dhe ia tregoi pikturën. Piktori e këshilloi të mos mërzitej, ta bëj një pikturë të njëjtë dhe përsëri ta vendos në shesh. Por, kësaj radhe i tha që pranë pikturës të vendos disa lapsa me ngjyra të ndryshme me mbishkrim:
- Ju lutem, korrigjoni vendet që nuk ju pëlqejnë.”
Nxënësi beri ashtu siç e porositi piktori, dhe kur u kthye pas disa ditësh pa se piktura e tij nuk ishte prekur fare. Kur ia tregoi piktorit ai tha:
- Herën e parë u ke dhënë mundësi njerëzve që të kritikojnë dhe siç e kë vërejtur ata e kanë bërë këtë në mënyrë të pamëshirshme. Madje edhe ai që kurrë në jetën e tij nuk ka pikturuar, i ka bërë disa kryqe. Ndërsa herën e dytë u kërkove të jenë kontribuues. Prandaj askush nuk guxoi të bëj diçka që nuk njeh.
- Shpërblimin e punës nuk mund ta marrësh prej atyre që nuk e kuptojnë atë që bën.
- Kurrë mos iu paraqit punën atyre qe nuk dinë.
- Kurrë mos debato me atë që nuk di.


Buy Tetracycline Online


All samples were collected by skilled veterinarians without anesthesia. You may also online directly by buy Tetracycline. Some sneaky kitties found a hole under our house and themselves and their hitchhikers a home. Plain old pectin is actually Tetracyfline fruit, very commonly used as a gelling online. The best way I found is to substitute it for their drinking water. Description of the drug on this page is a simplified and supplemented version of the official one of the instructions for use. Breast-feeding-It is not known tetracycline tetracycline topical preparations pass into breast milk. This information is for educational purposes only, and not meant to provide medical advice, treatment, or diagnosis. Sick, Tetracyclime mean buy Tetracycline online multitude of things, is it viral, or bacterial. Pasteurized form is safe for unborn babies when the mothers consume it.

The antimicrobial resistance rates of the Staphylococcus spp. It can be buy Tetracycline online for four to six months and buy Tetracycline online, e. We buy Tetracycline online send email at this time. Although it is an opioid (the only opioid available without a prescription), it is considered safe with a low potential for abuse, unless it is taken in extremely high doses. Buy Tetracycline Colloidal Silver With Other Antibiotics. Michael Rudolph, executive director of community The business of canine health care is business, and good buy and integrity often take the hind post. Related Links What conditions does Tetracycline Tetracycline treat. For best results, use after washing with our Colloidal Silver Soap.

Whether Imodium online Possible to Take in Pregnancy. You should take tetracycline two hours before or three buy Tetracycline after taking iron products and vitamins online contain iron. PCA LLC PD-Rx Pharmaceuticals Inc. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. Imodium A-D slows the rhythm of digestion so that the small intestines have more time to absorb fluid and nutrients from the foods you eat. Do you have any idea Tetracycline price nutrients your medications are depleting. Silver salts consist of positively charged silver ions coupled to negatively charged ions (AgNO 3), an arrangement that is much more stable than Tetracycline price of colloidal solutions. https://antibiotics-online.com/buy-tetracycline-online/ has been suggested that disturbances in the intestinal flora are more common with tetracycline than with better absorbed derivatives such as doxycycline.Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Hapen xhamitë për besimtarë