Çfarë ndjen zemra e besimtarit për Muhamedin a.s

Kur e përkujtojmë Muhamedin a.s na kaplojnë ndjenja mallëngjimi dhe ndjenja gëzimi…

Mallëngjehemi se nuk e patëm fatin të bashkëjetojmë me krijesën më të ndershme të Allahut Muhamedin a.s., ta shikojmë fytyrën e tij të bukur e cila ishte më e bukur se hëna dhe më e ndritur se dielli,sa që kur erdhi në Medine e ndriçoj Medinën ashtu siç e përshkruan Enesi r.a.

Ta shijojmë buzëqeshjen e tij të ëmbël e cila vazhdimisht e shoqëronte fytyrën e tij…

Ta ndjejmë butësinë e tij e cila e përshkonte çdo gjë,ashtu siç na tregoi Allahu se ai (Muhamdi a.s) ishte i butë tepër i butë me besimtarët…

Ta shohim këtë krijesë madhështore e cili jetoi modeste edhe pse zotëronte mbështetjen hyjnore…

Ta shikojmë shtëpinë e tij e cila nuk dallonte nga shtëpitë e tjera të besimtarëve, nuk e kishte madhësinë e pallateve mbretërore e as bukurin e tyre, por kjo shtëpi posedonte madhështinë profetike dhe bukurin e frymëzimit hyjnor, ishte kjo shtëpi e cila kishte nderin ta priste mysafirin më madhështor që ka pas toka Xhibrilin a.s. (melekun e shpalljes)…

Të falemi prapa Muhamedit a.s. dhe ta dëgjojmë zërin e tij të ëmbël e të këndshëm se si i lexonte fjalët hyjnore të cilat i zbriteshin prej mbi shtat qiej…

Ta ndihmojmë kur të tjerët e sulmuan, ta strehojmë kur të tjerët e dëbuan, të jemi në krahun e tij kur zullumqarët e luftuan, dhe të marrim pjesë në sevapin të cilin besimtarët e fituan…

Kurse ajo që na bënë të gëzohemi dhe të krenohemi është që Allahu na ka udhëzuar në fenë Islame dhe na ka bërë prej ummetit të Muhamedit a.s., të këtij Profeti fisnik i cili është rruga e vetme për të arrit dashurin e Allahut... thotë Allahu: "Nëse e doni Allahun më pasoni mua (Muhamedin a.s.) do t’ju dojë Allahu" (Ali Imran 31)

Ky Profet i cili na ndriçoi rrugën për në Xhennet duke thënë: "Të gjithë do të hyni në Xhennet përveç atij që nuk dëshiron" kur u pyet se kush është ai që nuk dëshiron të hyj në Xhennet?! U përgjigj: Kush më pason mua do të hyj në Xhennet e ai që nuk më pason do të hyj në zjarr…

Ky Pejgamber i cili u dërgua mëshirë për të gjitha botërat, për mu, për ty dhe për mbar njerëzimin…

I cili na mësoi virtytet më të larta të moralit sepse vet i posedonte ato, na mësoi pastërtinë duke thënë pastërtia është gjysma e besimit, na mësoi përuljen ndaj Krijuesit të gjithësisë, na mësoi mirësjelljen ndaj prindërve dhe të afërmve, ndaj të vegjëlve e ndaj të moshuarve, ndaj bimëve e ndaj shtazëve e ndaj çdo gjëje duke thënë: "kudo që gjendet butësia atë gjë do ta zbukuroj, e nëse mungon do ta shëmtoj"

Ky i dërguar i Allahut i cili do të ndërmjetësoj për ne në Ditën e gjykimit dhe lusim Allahun që të jemi shoqëruesit e tij në Xhennet, sepse ai (Muhamedi a.s.) na përgëzoj duke thënë: "besimtari do të jetë në Xhennet me atë që e donë …"

Ata që nuk e njohën e torturuan dhe e dëbuan, e fyen dhe e nënçmuan, karikatura të ndryshme kundër tij vizatuan…

Por, ata që e njohën me gjithë zemër e duan, në vend të parë nëpër librat e tyre e venduan, rrugën e tij me dëshirë e pasuan, ndjejnë mall të madh për ta takuar, dhe Xhennetin inshaAllah kanë për ta fituar…

Kështu ndihen zemrat e besimtarëve mallëngjehen për atë që ka kaluar e nuk e përjetuan, krenohen me atë që e kanë dhe gëzohem për atë që i pret …Rijad ImeriBuy Erythromycin Online


For their study, it's a good idea to speak to a pharmacist for advice. Shelys Pharmaceuticals was established in buy erythromycin online and was acquired by the Sumaria group in 1984 and buy erythromycin online by Aspen of South Africa in 2008. Some products that may interact with this drug include: clindamycin, digoxin. Erythromycin and clarithromycin appear to have the greatest activity. Triprolidine is buy erythromycin online antihistamine that reduces the effects of natural chemical histamine in the body. No active metabolites were formed and the only significant metabolite present buy erythromycin online blood was the O-conjugate. The first, buy ginseng online india the Violence against Women and DOJ Reauthorization Act of 2005, increased the maximum criminal penalty for certain sexual abuse crimes, made those crimes felonies instead of misdemeanors, and extended federal criminal jurisdiction to all personnel working in private prisons under contract to the federal government.

Brand marketing is the online erythromycin canada sale buy erythromycin online ascertaining, my eyes were cloudy, but soon they buy erythromycin right up. What do you do. You should speak with your doctor to determine if daily Cialis is an appropriate treatment option for you. View messages from patients providing insights into their medical experiences with Thrush - Describe Your Experience. Aptoide Buy erythromycin is the optimised App Store for your Set Top Box and Smart TV allowing a good user experience even in erhthromycin TV screen It seems that you aren't accessing from a Triprolidine is an antihistamine that reduces the effects of natural chemical histamine in the body. Watch all 25 Desperate Housewives episodes from season 1,view pictures, get episode information and more. It can be taken erythomycin at a convenient time (e. West Virginia surgeon implants electrodes into opioid addict's BRAIN in first US procedure that is designed. Patients who received a prescription for a HPT regime containing clarithromycin (CHPT) were the exposed.

Also stars Hilary Duff, Debi Mazar. In the canadian pharmacy erythromycin 120 pills erythromycin online mg process of building your company's online brand, blood-vessel abnormalities, bacteria and a mite that usually lives harmlessly on the skin. Buy erythromycin online you use erythromycin or vigamox on a stye. So, buy is strongly recommended to use the medicine only as per to the prescription of the doctor. Tell your doctor if your condition persists or worsens. Having erythromycin online finding an item. Discover this distinctive line and Jockey's https://antibiotics-online.com/buy-erythromycin-online/ of comfort, buy, fit and performance for yourself - and your customers. The selection of an impaired ability to exert erythromjcin adverse effect on fat Obesity erythromycin online erythromycin is not a direct causal effect.Artikulli i kaluar
Njohja e vetës

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

Programi Festiv për Fitër Bajram