Trembëdhjetë ëmbëlsira, në trembëdhjetë vjetorin e pavarësisë


Aktivitet simbolik i Sektorit të Gruas pranë KBI Podujevë, me rastin e 13 vjetorit të pavarësisë.