A e dini se Allahu i Lartësuar krijoi tre lloje të ujërave në fytyrën e njeriut

Allahu krijoi tre ujëra në fytyrën e njeriut. Njëri është e hidhur, tjetri i njelmët, ndërsa i treti pa shije.


Uji i hidhur gjendet në veshë dhe parandalon insektet të hyjnë në veshët tanë.

Imagjinoni, sikur uji në vesh të ishte i ëmbël. Kjo do të ishte delikatesë e vërtetë për milingonat.


Uji i njelmët gjendet në sy

Njelmësia e tij parandalon infeksionet e syrit, i cili është organ i ndjeshëm dhe shumë i rëndësishëm i trupit të njeriut.


Uji pa shije gjendet në gojë

Nëse ky ujë do të kishte shije, atëherë nuk do të ishim në gjendje t’i njihnim shijet tjera të ushqimit të cilin e hamë


Njeriu është mrekulli prej mrekullive të mëdha të Allahut që argumenton në njësimin e Tij në krijim, siç thotë i Madhëruari: ”Po edhe në veten tuaj. A nuk jeni kah e shihni?” (Dharijat :21)