Këshilla të arta

Një dijetarë thotë:

- Të jesh i buzëqeshur është shenjë e besimit

- Të ankohesh për çdo njeri të bën mendjemadh

- Buzëqeshja dhe fjala e mirë janë armët e këtij shekulli

- Ndihmesa bëhet me të dhënë jo me të marrë.

- Arsyeja e çdo halli janë gjynahet

- Ndihma e vërtetë është buzëqeshja dhe fjala e mirë

- Po bëre mirë do të gjesh mirë

- Të lexosh një libër përfiton sa gjysma e asaj që mund të përfitosh nga një bisedë

- Trupi që ushqehet me haram e djeg zjarri

- Mendjemadhin nuk e do as Allahu e as njerëzit

- Ai i cili nuk ka frikë se mund të vdesë pa besim, vdes pa besim

- Nëse ti falë edhe Zoti yt të falë ty

- Çdo gjë që nuk ka vlerë për ahiretin i përket kësaj bote

- Dy gjëra e zbukurojnë njeriun, veset e mira dhe modestia

- Ai që ka sadopak mendjemadhësi në zemër nuk futet në Xhennet

- Në ahiret çdo njeri do të pyetet për çdo punë të tij

- Vesi i mirë është të shohësh gjithmonë të metat dhe gabimet tek vetja jote

- Allahu i Madhëruar nëse nuk donte të jepte, nuk do të kishte krijuar ndjenjën e të kërkuarit

- Mendoje çdo ditë si "ditën e fundit" dhe çdo namaz zi "namazin e fundit"

- Ai që e mendon vdekjen 20 herë në ditë vdes si shehid

- Ai që i thotë një harami sa e bukur, largë çoftë bëhet kafir

- Nderi i një njeriu është i pandarë nga dituria dhe veset e mira

- Ai që është modest as nuk ankohet për të tjerët e as të tjerët nuk ankohen për të

- Vesi i mirë është diçka shumë e bukur, kush e ka, pëlqehet nga të tjerët

- Fytyra e prishur dhe vetullat e ngrysura janë shenjat e jobesimtarit

- Arsyeja e arritjes së shumë të mirave është duaja e prindërve

- Ku ka ndonjë hall ose mosmarrëveshje është nga mosndjekja e rrugës së Islamit

- Besimtar është ai nga dora dhe fjala e të cilit nuk i vjen ndonjë e keqe askujt

- Kush bëhet modest si toka i arrin të gjitha të mirat

- Ka një ves që e shkatërron njeriun, ky është të dhënit urdhra


Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë