Shkencë

Njerëzit me sjellje të mirë janë më të shëndetshëm

Njerëzit me sjellje të mirë në punë dhe në shtëpi janë më të shëndetshëm, tregojnë rezultatet e një hulumtimi Britanik.

Lexo me teper

Buzëqeshja lehtëson stresin

Një frazë e vjetër reciton, "Buzëqesh dhe e tërë bota buzëqesh me ty.

Lexo me teper

Zgjuarja në agim: Burim i shëndetit dhe bereqetit

Hulumtimet e fundit shkencore kanë treguar se zgjuarja në agim zgjat jetën, rrit aktivitetin e qelizave dhe përmirëson perceptimin dhe aftësitë mendore tek njeriu.

Lexo me teper

A eshte Kurani i koduar sipas gjeneve?

Gjëja më e përshtatshme për njeriun është të qëndrojë larg ndodhive sensacionale.

Lexo me teper

Shkencëtari propozon metodën e eleminimit të valëve elektromagnetike në trupin tonë, veprim të cilin çdo musliman e kryen pesë herë në ditë

Me evolimin e teknologjisë jeta është ndërthurur në mënyrë të tillë që pajisjet elektronike të zënë një vend të rëndësishëm në mënyrën tonë të jetesës.

Lexo me teper

Shkenca shpjegon: Kujdesi dhe pastrimi i dhëmbëve forcon kujtesën dhe aktivizon qelizat e trurit

Sipas një studimi të ri kujdesi ndaj dhëmbëve të pastër forcon kujtesën dhe aktivizon qelizat e trurit.

Lexo me teper

A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?

Sipas një studimi të zhvilluar kohë më parë është vërtetuar rëndësia e diturisë dhe të mësuarit si dhe dobitë e shumta shëndetësore (mjekësore) dhe psikologjike që përfiton studiuesi.

Lexo me teper

Analizat shkencore konfirmuan efektet fiziologjike të Kuranit tek dëgjuesit e tij

Kur'ani ishte, është dhe do të mbetet përgjithmonë mu'xhize (mrekulli), ashtu sikurse ka përcaktuar Allahu xh.sh. Në çdo kohë zbulohen thesaret, të mirat, dhe i tregojnë botës mbinatyrshmërinë e tij.

Lexo me teper

Shkenca zbulon përfitimin e Iddet - Pritja pasmartesore e obliguar

Hulumtimi shkencor në fushën e mjekësisë, i kryer nga ekspertët amerikanë, shpjegon vërtetësinë dhe mbinatyrshmërinë e ajeteve kur’anore që flasin për iddetin (detyrshmëria e pritjes pasmartesore) dhe ndalimin e përhershëm të hyrjes në marrëdhënie martesore të vëllezërve dhe motrave nga qumësht!

Lexo me teper

Çfarë kanë thënë shkencëtarët e hershëm muslimanë për Shkencën e së qeshurës

Mendimtarët muslimanë të Mesjetës duket se kanë ofruar komente për çdo gjë që ju mund të mendoni, dhe “e qeshura me zë të lartë” nuk është përjashtim. Ja se çfarë kanë thënë disa prej tyre në lidhje me këtë.

Lexo me teper