Shkencë

Analizat shkencore konfirmuan efektet fiziologjike të Kuranit tek dëgjuesit e tij

Kur'ani ishte, është dhe do të mbetet përgjithmonë mu'xhize (mrekulli), ashtu sikurse ka përcaktuar Allahu xh.sh. Në çdo kohë zbulohen thesaret, të mirat, dhe i tregojnë botës mbinatyrshmërinë e tij.

Lexo me teper

Shkenca zbulon përfitimin e Iddet - Pritja pasmartesore e obliguar

Hulumtimi shkencor në fushën e mjekësisë, i kryer nga ekspertët amerikanë, shpjegon vërtetësinë dhe mbinatyrshmërinë e ajeteve kur’anore që flasin për iddetin (detyrshmëria e pritjes pasmartesore) dhe ndalimin e përhershëm të hyrjes në marrëdhënie martesore të vëllezërve dhe motrave nga qumësht!

Lexo me teper

Çfarë kanë thënë shkencëtarët e hershëm muslimanë për Shkencën e së qeshurës

Mendimtarët muslimanë të Mesjetës duket se kanë ofruar komente për çdo gjë që ju mund të mendoni, dhe “e qeshura me zë të lartë” nuk është përjashtim. Ja se çfarë kanë thënë disa prej tyre në lidhje me këtë.

Lexo me teper

Islami i paraprin shkencës: Pastërtia e macës dhe papastërtia e qenit

Shejh Abd al-Mexhid Ez-Zindani, sekretari i parë i Institutit për arritjet shkencore, i është përkushtuar diskutimeve shkencore me ekspertët kryesorë nga fushat e ndryshme shkencore, për të dëshmuar se Kur’ani dhe hadithi i kanë parakaluar faktet shkencore për botën dhe njeriun.

Lexo me teper

Përsosmëria e krijimit të Allahut: Truri shfrytëzon gjumin për t’u pastruar nga toksinat

Një studim i publikuar në revistën Science ka zbuluar se hapësirat midis qelizave të trurit rriten gjatë gjumit, ku krijohet një rrjedhë më e madhe e lëngjeve cerebrale, të cilat ia lejojnë trurit të eliminojë toksinat.

Lexo me teper

Një zbulimi shkencor: Mjekra ju bën më të rinj dhe më të shëndetshëm

Përveç pamjes, mjekra, në masë të madhe, përmirëson edhe shëndetin tuaj.

Lexo me teper

Fjetja ne stomak, nga aspekti fetar dhe shkencor?

Është përcjellë nga Pejgamberi a.s., se ai, pasi që pa njërin nga shokët e tij duke fjetur në bark, e preku në këmbë dhe i tha: “Kjo është një shtrirje të cilën e urren Allahu”. Ndërsa në një version tjetër shënohet: “Kjo është shtrirja e banorëve të zjarrit.”

Lexo me teper

Shkencëtarët e konfirmojnë hadithin e Pejgamberit a.s. mbi plakjen

Shkencëtarët konfirmojnë se plakja është mënyra më e mirë që fundi i jetës së njeriut të jetë i natyrshëm, përndryshe, çdo tentim për zgjatjen e jetës së njeriut, duke tejkaluar kështu kufijtë, mund të ketë pasoja shumë serioze, sikur që është kanceri.

Lexo me teper

Muslimanë e krishterë krijojnë lojën mobile që lufton paragjykimet për Islamin

Një grup të rinjësh muslimanë dhe të krishterë, nga Britania kanë krijuar një lojë mobile për të kontribuar në luftën kundër paragjykimeve ndaj muslimanëve në botë.

Lexo me teper

Lutja zbut zemërimin dhe ndihmon që situata të shihet ndryshe

Sipas një hulumtim të bërë nga shkencëtarët amerikan, njerëzit të cilët në momente të vështira luten, përballen më mirë me zemërimin agresionin dhe hidhërimin pavarësisht a janë religjioz apo jo.

Lexo me teper