Shkencë

Studim i Fundit: Agjërimi shkatërron kancerin eshte po aq efikas sa hemoterapia!

Një studim i ri ka zbuluar se ciklet e shkurtra të agjërimit mund të jenë po aq efikase sa hemoterapia, dhe kombinimi i këtyre të dyjave e ka ngritur shumë mbijetesën.

Lexo me teper

Shkencëtari japonezi tregon se si pastrohet trupi nga qelizat e panevojshme gjatë Ramazani

Shkencëtari japonez Joshinori Ohsumi, ka zbuluar programin e quajtur Otofazhoni, i cili është pastrimi i trupit nga qelizat e paduhura, pastrim që ndodhë gjatë qëndrimit etur dhe uritur.

Lexo me teper

Shkencëtari amerikan ka zbuluar që truri gjatë lutjes reprogramohet

Ky shkencëtar hulumtoi çfarë ndodh në tru gjatë kohës së lutjes: aktivitetin e tij, gjykimin dhe karakteristikat vepruese. Zbuloi që namazi ka veprim të gjatë në tru. Për këtë, çfarë nëse e aplikojmë të njëjtin eksperiment te personi që është mysliman, derisa falet duke falënderuar Allahun në gjendjen e përkushtimit?

Lexo me teper

Mrekullia kuranore: Nitrogjeni brenda molekulës së klorofolit

Një student në Fakultetin e Shkencave në Sarajevë, duke lexuar Kur'anin, ka vërejtur një nga mrekullitë e shumta të Allahut. Ai nuk ka njohuri se dikush para tij ka shkruar apo folur për këtë temë. Por, gjithsesi, për ne mjafton të bindemi se shkenca dita ditës po sjell fakte të reja që dëshmojnë se Kur'ani është libër i zbritur nga Ai, njohuria e të Cilit përfshin gjithçka.

Lexo me teper

Shtatë profecitë e Muhammedit a.s. që i vërteton shkenca

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.

Lexo me teper

Mrekullitë e abdesit

“Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kurani) nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet”. (en Nexhm: 34)

Lexo me teper

Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës

Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Kush merr sa më mirë abdes, i dalin atij gjynahet nga trupi, qofshin ato edhe poshtë thonjve”. (Transmeton Muslimi).

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e fytyrës

Shpëlarja e hundës

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e gojës

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë." [1]

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e duarve

Mënyra se si merret abdesti i plotë në formën adekuate [1]

Lexo me teper