Shkencë

Mrekullia kuranore: Nitrogjeni brenda molekulës së klorofolit

Një student në Fakultetin e Shkencave në Sarajevë, duke lexuar Kur'anin, ka vërejtur një nga mrekullitë e shumta të Allahut. Ai nuk ka njohuri se dikush para tij ka shkruar apo folur për këtë temë. Por, gjithsesi, për ne mjafton të bindemi se shkenca dita ditës po sjell fakte të reja që dëshmojnë se Kur'ani është libër i zbritur nga Ai, njohuria e të Cilit përfshin gjithçka.

Lexo me teper

Shtatë profecitë e Muhammedit a.s. që i vërteton shkenca

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.

Lexo me teper

Mrekullitë e abdesit

“Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kurani) nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet”. (en Nexhm: 34)

Lexo me teper

Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës

Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Kush merr sa më mirë abdes, i dalin atij gjynahet nga trupi, qofshin ato edhe poshtë thonjve”. (Transmeton Muslimi).

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e fytyrës

Shpëlarja e hundës

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e gojës

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë." [1]

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e duarve

Mënyra se si merret abdesti i plotë në formën adekuate [1]

Lexo me teper

Pse Kur’ani e përmend dëgjimin para shikimit?

Allahu i Madhërishëm thotë:

Lexo me teper

Studimet shkencore vërtetojnë se cilat sëmundje mund t’i shërojmë me dëgjimin e Kuranit?

Shumë studime shkencore kanë vërtetuar dobi të mëdha që njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kuranit, posaçërisht nëse bëhet me përulësi, meditim dhe përkushtim të zemrës.

Lexo me teper

Si shikimi pornografik ndryshon trurin

Në kohën bashkëkohore padyshim është vërtetuar që struktura e trurit është e ndryshueshme. Kjo strukturë ndryshon me përvojat tona dhe formon rrugë dhe lidhje që korrespondojnë me atë që shohim, dëgjojmë dhe mësojmë.

Lexo me teper