Shkencë

Shtatë profecitë e Muhammedit a.s. që i vërteton shkenca

Gjatë këtij punimi do të shohim disa të vërteta shkencore që janë përmendur në hadithet e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, dhe se si shkenca bashkëkohore ka konfirmuar vërtetësinë e tyre.

Lexo me teper

Mrekullitë e abdesit

“Dhe ai nuk flet nga mendja e tij. Ai (Kurani) nuk është tjetër pos shpallje që i shpallet”. (en Nexhm: 34)

Lexo me teper

Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës

Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Kush merr sa më mirë abdes, i dalin atij gjynahet nga trupi, qofshin ato edhe poshtë thonjve”. (Transmeton Muslimi).

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e fytyrës

Shpëlarja e hundës

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e gojës

Pejgamberi a.s., ka thënë: "Kur të merrni abdes shpëlajeni gojën me ujë duke e rrotulluar atë (ujin) brenda në gojë." [1]

Lexo me teper

Abdesti nga pikëpamja shkencore: larja e duarve

Mënyra se si merret abdesti i plotë në formën adekuate [1]

Lexo me teper

Pse Kur’ani e përmend dëgjimin para shikimit?

Allahu i Madhërishëm thotë:

Lexo me teper

Studimet shkencore vërtetojnë se cilat sëmundje mund t’i shërojmë me dëgjimin e Kuranit?

Shumë studime shkencore kanë vërtetuar dobi të mëdha që njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kuranit, posaçërisht nëse bëhet me përulësi, meditim dhe përkushtim të zemrës.

Lexo me teper

Si shikimi pornografik ndryshon trurin

Në kohën bashkëkohore padyshim është vërtetuar që struktura e trurit është e ndryshueshme. Kjo strukturë ndryshon me përvojat tona dhe formon rrugë dhe lidhje që korrespondojnë me atë që shohim, dëgjojmë dhe mësojmë.

Lexo me teper

Së shpejti Aplikacioni Takvim për territorin e Kosovës

Së shpejti do të lansohet aplikacioni zyrtar i Takvimit për territorin e Kosovës, ku në kohë reale do të gjeni kohët e namazit, festat fetare si dhe mësime për njohurit bazike të fesë islame.

Lexo me teper