Shëndetësi

Namazi dhe dobitë e tij në aspektin shëndetësor

Ai që fal namazet, do të fisnikërohet nga Allahu me pesë cilësi: Do t' i lehtësohen brengat e jetës, do të shpëtojë nga dënimi i varrit, Allahu do t'ia japë librin në dorën e djathtë, do ta kalojë urën e Siratit sikurse vetëtima, dhe do të hyjë në xhenet pa kurrfarë llogarie.

Lexo me teper

Dobitë shëndetësore të namazit

Namazi është proces i adhurimit të Allahut, Krijuesit tonë, në përputhje me rregullat e Tij, të përcaktuara. Lypset zbatuar me përpikëri, ashtu që procesi të përkryhet saktësisht, ndërsa zemra juaj të jetë e bindur se keni kryer një obligim me përkushtim të devotshëm.

Lexo me teper

Gjimnastika zvicerane dhe namazi

Henrik Ling, themelues i “gjimnastikës zvicerane” lindi në vitin 1776 në Smoland të Zvicrës dhe kreu studimet për letërsi.

Lexo me teper

Cilat kaptina nga Kurani duhet lexuar gjatë kohës së depresionit dhe stresit

Disa kaptina nga Kurani janë në veçanti të vlefshme dhe të rëndësishme për t’u lexuar gjatë periudhës së anksiozitetit dhe depresionit meqë mesazhet dhe rëndësitë e tyre mund të lehtësojnë dhe mënjanojnë gjendjet e rënda psikike me ndihmën e Zotit ...

Lexo me teper

Cilat sëmundje mund të shërohen me dëgjimin e Kuranit?

Studime të shumta shkencore kanë vërtetuar dobitë e mëdha të cilat njeriu mund t’i fitojë me dëgjimin e rregullt të Kur’anit, e në veçanërisht nëse ajo përcillet me përulësi, meditim dhe zemër të përkushtuar.

Lexo me teper

Suret kuranore që duhet të lexohen kundër stresit dhe depresionit

Jeta e kësaj bote nuk është e aq e thjeshtë. Ne, si qenie njerëzore, shpesh vuajmë nga pikëllimi, mërzia, dëshpërimi dhe sprovat e ndryshme. Secila nga këto situata mund të na çojë në depresion. Megjithatë, ndonjëherë ne nuk na duhet ndonjë arsye që të jemi depresiv, por kur të ndodhë, detyrë jonë është të kërkojmë ndihmë.

Lexo me teper

E tërë mjekësia në gjysmën e një ajeti kuranor

Allahu i Lartësuar në një ajet kuranor ka thënë: “…Hani dhe pini, por mos e teproni…” (A’raf, 31).

Lexo me teper

Kurani dhe Suneti si antidepresiv

Depresioni në jetën tonë po hyn me të madhe. Kësaj sëmundje bashkëkohore që kanos njerëzimin nuk mund të t’i shpëtoj askush. Ajo është prezente në të gjithë botën që i kap edhe të pasurit edhe të varfrit.

Lexo me teper

Higjiena orale islame, 14 shekuj e vjetër

Kur lexojmë për jetën e profetit Muhamed (a.s), e kuptojmë se ai i jepte një rëndësi shumë të madhe pastërtisë, e poashtu higjienës orale. Në hadithet e transmetuara thuhet se ai kanë thënë se: “Pastërtia është gjysma e besimit..” dhe se “Islami është pastërti.”, një nga aspektet e pastërtisë, së cilës ai i kushtoi shumë rëndësi, ishte higjiena orale, pra kujdesi ndaj pastërtisë së dhëmbëve dhe gojës. Kur shokët e tij e përshkruanin Profetin (a.s) thoshin se dhëmbët e tij dukeshin si perla, ishin të pastra, të bardha dhe shkëlqyese.

Lexo me teper

Shalqiri, fruti më i preferuar për stinën e verës

Shalqiri është një ndër frutat më të preferuar për stinën e verës dhe është quajtur si fruti “mbret” për këtë sezon. Ai shuan etjen dhe është ideal për ata që nuk duan të shëndoshen, pasi përmban gjysmën e kalorive që kanë frutat e tjera.

Lexo me teper