Shëndetësi

Fakte mjekësore që tualet ulëset kanosin rrezik për shëndetin! (video)

Shumë njerëz nuk kanë njohuri që kryerja e nevojave në tualetet ulur përbën një rrezik për shëndetin dhe mirëqenien e tyre.
Sot, ekspertët mjekësorë thonë se njerëzit janë të dizajnuar që nevojat fiziologjike t’i kryejnë ulur galiç.

Lexo me teper

Buzëqeshja lehtëson stresin

Një frazë e vjetër reciton, "Buzëqesh dhe e tërë bota buzëqesh me ty.

Lexo me teper

Dobitë e të bërit synet

Të bërët synet do të thotë heqja e pjesës se prepiciumit (lëkuren qe mbulon kokën e penisit). Në mjekësi është ndërhyrja më e shpeshtë kirurgjikale në pediatri. 1/6 e fëmijëve të botës janë bërë synet.

Lexo me teper

Lyerja e syve me kohl dhe dobitë e saj

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë:

Lexo me teper

Çfarë tha Pejgamberi, Muhammedi a.s., për vajin e ullirit dhe përdorimin e tij?

Vaji i ullirit është i pranishëm në shumë familje, por të pakta janë ato familje të cilat kanë njohuri të përgjithshme rreth vajit të ullirit. Shkurtimisht do të rendisim me lejen e Zotit disa nga dobitë dhe rëndësitë e këtij produkti ushqimor.

Lexo me teper

Ftoi dhe dobitë e tij në Mjeksinë Pejgamberike

Ftoi ndikon në bark si astringent (tkurës).Parandalon gjakderdhjen e tepërt gjatë pastrimit mujor.Ngrënia e ftoit pas ushqimit pushon barkun, por nëse e hamë në sasi të madhe shkakton kolikë (shtërngim barku).

Lexo me teper

Shëndeti dhe nutriocizmi i Pejgamberit s.a.v.s.

Tradita vërteton që "nuk ka ide të reja, por njerëzit e rinj i zbulojnë". Në realitet është mahnitëse me vërejtur sa "zbulime moderne të reja" janë shënuar në Kur'an dhe hadithe.

Lexo me teper

Shërimi i ishiasit me bishtin e deles

Dr Zoher bin Rabeh Gerrami

Lexo me teper

Kërpudhat tuberose, tartufi; kërpudhat e drerit (arab. kame’h) Tuber

Kërpudhat tuberose janë kërpudhat e fshehta që rriten në tokë. Arabët këtë bimë e quajnë “bimë e fortunës”, e cila është e njohur si bija e bubullimës (arab. bintul ra’ad), për arsye se këto paraqiten me shumicë në vjeshtë, e veçanërisht në kohë kur bën mot i ligë e me shtrëngatë. Me këtë rast disa lloje të kërpudhave tuberose lëvaren deri rrafsh me sipërfaqen e tokës dhe ndonjëherë depërtojnë nëpër shtresat e tokës për të arritur deri në sipërfaqen e saj, gjë që e lehtëson nxjerrjen e tyre.

Lexo me teper

Mjalti, përbërësit, vetitë kuruese dhe shkaqet e përdorimit

Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti yt e frymëzoi bletën, (duke thënë): “Ndërto shtëpi në male dhe në drurë dhe në atë (kosheret) që kanë ngritur njerëzit! Ushqehu me gjithfarë lloje frutash dhe ec rrugës së Zotit tënd përulshëm!” Nga barku i tyre del lëng ngjyrash të ndryshme, në të cilin ka ilaç e shërim për njerëzit. Vërtet që kjo është shenjë për ata që përsiatin.” (En Nahl, 68-69)

Lexo me teper