Shëndetësi

Kisti (arab. kust, kustus; kist) Costus speciosus

Enesi, r.a., ka treguar që i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka thënë: "Disa prej trajtimeve më të mira gjenden në prerjen sipërfaqësore të lëkurës në kupëzore dhe në rrënjën e kistit". (1)

Lexo me teper

Gjethet e indigos (çivitit) (arab. ketem) - Bima indigofera

Por, Ibn-Mevhabi ka thënë se Ummu Seleme i ka treguar flokët e të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., të kuq nga kënaja, por jo të kaltër të errët nga ngjyerja me çivit. Në kapitullin vijues me po këtë tematikë, s

Lexo me teper

Kajsia (arab. sanna) Cassia

Kajsia është e nxehtë në shkallë të parë. Kajsia më e mirë është kajsia mekase, e cila është pemë e bekuar dhe e sigurt.

Lexo me teper

Thjerrëza (arab. ‘adas) Ervum lens; Lens esculenta; Lens culinaris.

Të gjitha hadithet që i janë veshur të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., lidhur me thjerrzën janë të sajuar nga bujqit dhe tregtarët, duke përfshirë(1) hadithin apokrif, që e ka cituar imam Bejheki, ku thuhet se “thjerrëzat e zbusin zemrën, e bëjnë syrin të vajtueshëm, sjellin lotët në sy, e heqin krenarinë”, dhe se janë “ushqim për të sinqertët”.(2)

Lexo me teper

Kastraveci (arab. kissaun) Cucumis sativus flexuosus

Abdullah bin Xheferi , r.a., ka treguar që i Dërguari i All-llahut, s.a.v.s., e kishte zakon të hante hurma të freskëta dhe të pjekura me kastravecë. (1)

Lexo me teper

Hurma

Hurmat e thata(1) (arab. tamr)

Lexo me teper

Buka (arab. hubz)

Ibn Abbasi , r.a., ka treguar që Aishja , r.a., ka thënë: “I Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka pasur dëshirë (të hajë) bukë të njomur në supë mishi”.(1)

Lexo me teper

Rrushi (arab. ‘inab)

Rrushi i tryezës; rrushi i verës

Lexo me teper

Si ndikon agjërimi në trupin e njeriut

Agjërimi nëpërmes efekteve të dobishme të magneziumit, parapengon formimin e ateromeve dhe tret pllakat ateromatike, të cilat janë përgjegjëse për sulme në zemër dhe në tru. Për këtë agjërimi merr pjesë aktive në revitalizimin e trupit

Lexo me teper

Dhjetë dobitë e pabesueshme të agjërimit

Agjërimi është praktikë e mirë, nëse aplikohet në mënyrë të duhur. Ndihmon në eliminimin e toksinave/helmeve nga trupi, redukton sheqerin dhe yndyrën në gjak. Krijon shprehi të të ushqyerit të shëndetshëm dhe rritë imunitetin. Këtu janë 10 dobitë më të mëdha që mund të i përfitoni nga agjërimi.

Lexo me teper