Shëndetësi

Mjalti (‘asal)

Më herët kemi folur për dobitë e mjaltit (Kapitulli II, Rregullimi i punës së zorrëve; dobitë nga mjalti).

Lexo me teper

Arra (Xhevz)

Arra është e nxehtë dhe e thatë. Shkakton kokëdhembje. Vështirë tretet. Arrat e njoma janë më të mira se ato të thara. Arrat e përziera me mjaltë janë të mira kundër dhembjeve në fyt.

Lexo me teper

Qepa (arab. besal) Allium cepa; Porum cepa

Ebu Davudi në Sahih-un e vet ka shënuar që Aishja , r.a., ka dhënë përgjigje kur është fjala për ngrënien e qepës, dhe ka thënë: “Shujta e fundit që i Dërguari i All-llahut, s.a.v.s., e ka ngrënë ka pasur edhe qepë”.(1)

Lexo me teper

Shalqiri (bostani) (arab. battih) Citrulus vulgaris

Për bostanin janë shënuar disa hadithe. Të gjitha hadithet nuk janë shënuar si duhet.

Lexo me teper

Elbi (arab. sha’ir) Hordeum

Aishja , r.a., ka treguar se kur dikush sëmurej në familjen e të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., ai e vinte të ziejë një tenxhere me supë elbi deri kur i sëmuri të provonte njërën nga të dy përfundimet: shërimin ose vdekjen, dhe kërkonte nga ai që ta hante. Ai e kishte zakon të thoshte edhe këtë: “Ushqejeni me supë elbi njeriun tuaj të sëmur, sepse ajo e ringjallë dhe e freskon zemrën e tij, çliron nga streset, mërzitja dhe shqetësimet, si dhe pastron lukthin sikurse njeriu që e pastron fytyrën nga papastërtitë”.(1)

Lexo me teper

Kaloperi, krizantema, aromatiku (arab. fagija) Lulesa e kënasë Chrysanthemum balsamita

Kaloperi është lulesa e kënasë dhe është më aromatike sesa të gjitha bimët e tjera aromatike. Imam Bejheki i ka përmendur dy hadithe apokrifë (jo të vërtetë).

Lexo me teper

Ullinjtë (zejtun)

Vaji i ullirit (zejt, zejtun)

Lexo me teper

Frutat e llotosit (arab. nebek) - Rhamnaceae; Rhamnus; Ziziphus vulgaris

Në librin e vet Mjekësia e Pejgamberit, Ebu-Na’imi ka shënuar një hadith, ku thuhet se fruti i jujubit ka qenë gjëja e parë që e ka ngrënë Ademi a.s. kur ka rënë në Tokë.

Lexo me teper

Kisti (arab. kust, kustus; kist) Costus speciosus

Enesi, r.a., ka treguar që i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., ka thënë: "Disa prej trajtimeve më të mira gjenden në prerjen sipërfaqësore të lëkurës në kupëzore dhe në rrënjën e kistit". (1)

Lexo me teper

Gjethet e indigos (çivitit) (arab. ketem) - Bima indigofera

Por, Ibn-Mevhabi ka thënë se Ummu Seleme i ka treguar flokët e të Dërguarit të All-llahut , s.a.v.s., të kuq nga kënaja, por jo të kaltër të errët nga ngjyerja me çivit. Në kapitullin vijues me po këtë tematikë, s

Lexo me teper