Shëndetësi

Molla dhe shëndeti

(Malus pumila, M. domestica)

Lexo me teper

Druri i alojes indiane (arab. ‘ud hindi; ulva)

Exccesaria agallocha (S) kar

Lexo me teper

Palma e hurmës (arab. nahlun)

All-llahu i gjithëfuqishëm përmend palmën e hurmës në versete të ndryshme në Kur'an.

Lexo me teper

Hurmat

Hurmat e thata(1) (arab. tamr)

Në përmbledhjen e haditheve sahihë është shënuar se Ebu Sa'd bin Ebi Vekkasi ka treguar thënien e të Dërguarit të All-llahut, s.a.v.s.: "Kush i ha shtatë hurma në mëngjes, atë ditë nuk do të sëmuret nga helmi, as nuk do ta zërë magjia".(2)

Lexo me teper

Rrushi i thatë (arab. zabib)

Rrushi i thatë bëhet duke tharë rrushin e freskët. Tradicionalisht, kokrrat thahen në diell ose në ndonjë mënyrë tjetër artificiale.

Lexo me teper

Kombinim i brokollit dhe domates

Hulumtimet e fundit nga Illinois dhe universiteti Ohaios kane gjetur se domatja kombinuar me brokolin në dietën e përditshme është më efektive në reduktimin e rritjes kanceroze, tumorit të prostatës sesa domateja ose brokoli i ngrënë vetëm.

Lexo me teper

Rrushi (arab. 'inab) Rrushi i tryezës; rrushi i verës

All-llahu i gjithëfuqishëm e përmend rrushin gjashtë herë në Kur'an, si njërën ndër mirësitë e panumërta të cilën Ai ua ka dhuruar krijesave të veta. Kjo pemë është fryt i kësaj bote, siç është edhe i botës tjetër - i Xhennetit. Në hadith është shënuar gjithashtu se i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., e ka dashur rrushin dhe ftoin.

Lexo me teper

Mjalti dhe rregullimi i peristaltikës (i punës së zorrëve)

Buhariu në Sahihun e vet e shënon hadithin e treguar nga Ebu Seid el-Hudri, ku thotë se një njeri kishte shkuar tek Muhammedi (a.s.) dhe i kishte thënë që i vëllai ankohej se zorrët nuk i punojnë mirë. I Dërguari i All-llahut, Muhammedi (a.s.), e porositi:

"Duhet të pijë mjaltë". Njeriu kishte shkuar përsëri dhe i kishte thënë: "I dhashë të pijë mjaltë dhe nuk i ndihmoi aspak!" I Dërguari i All-llahut, s.a.v.s., e këshilloi njësoj dy-tri here, kurse njeriu i shkonte gjithnjë me të njëjtën përgjigje. Pas herës së tretë apo të katërt, i Dërguari i All-llahut , s.a.v.s., i tha: "All-llahu ka thënë të vërtetën, ndërsa barku i vëllait tënd gënjen"

Lexo me teper