Shkrime Autoriale

“Ngrihu se të ka falur All-llahu” ...

("Lutu: All-llahumme falja Jote është më e gjerë se gjynahet e mia...") "Është obligim në besimin tonë shpresa e madhe në mëshirën dhe faljen e All-llahut…"[1]

Lexo me teper

Kosova, vendi më i izoluar në Evropë

Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008 dhe me njohjen e saj nga vendet më të fuqishme të botës, u arrit edhe synimi i shqiptareve për shtetbërje.

Lexo me teper

Shëmbëlltyra e Pejgamberit s.a.v.s. në mileniumin e tretë

Shëmbëlltyra e Pejgamberit sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka qenë figura qëndrore jo vetëm në historiografinë islame, por edhe në atë botërore në përgjithësi.

Lexo me teper

A është blasfemia art ?

Kur dikush të ndal në rrugë dhe të shan prindërit i tilli as nuk mund të konsiderohet i kulturuar as artist e as i qytetëruar

Lexo me teper

Nga mosqenia drejt pёrjetёsisë

Ardhja nga mosqenia ёshtё e kushtёzuar nga mosqenia e mosqenies gjegjёsisht nga pёrjetёsia dhe pёrjetёsia nuk mund tё pёrjetohet pa njё qenie tё pёrjetshme qё pёrjetёsisё i jep kuptim.

Lexo me teper

Në përkujtim të ditëlindjes së Pejgamberit (a.s.)

Muhammedi (a. s.) krenaria e gjithësisë

Tokën e kishte shndritur drita e Zotit me ardhjen e njeriut të parë Ademit dhe gruas së tij Havvas, me detyrën që të jenë bartësit e porosisë dhe ligjit të Tij të lartësuar. Ajo dritë u përcoll larg e më larg, nëpër shekuj dhe epoka. Nganjëherë ajo dritë pakësohej, herë -herë binte nën hije e nganjëherë ndriçonte fuqishëm.

Lexo me teper

Urdhëresa e famshme e Ebu Bekrit në Luftë, "Parim" në të drejtën ndërkombëtar

Në të drejtën humanitare, ka pakë të dhëna qe i japin kuptim këtij sistemi juridik, që i përket ekskluzivisht Konflikteve të armatosura të karakterit ndërkombëtar ose jondërkombëtare.

Lexo me teper

Mbulesa islame

Nëse i referohemi historisë, femrën do të gjejmë të mbuluar në kultura dhe civilizime të ndryshme. Kjo ngase modestia ka qenë normë në botë deri vonë, por kohëve të fundit gjendja ka ndryshuar.

Lexo me teper

Psikologjia e Islamit sipas patrikut të ri serb

Patriarku i posa zgjedhur serb, Irinej, në një intervistë dhënë të përditshmes, Blic të Beogradit (27.01.2010), në pyetjen e një gazetari, se cili do të ishte mesazhi i juaj për serbët e Kosovës, u përgjigj:

Lexo me teper

Shqiptar apo Kosovar?

Qysh prej shekullit të 19 në Evropë veprojnë dy konceptime të ndryshme të kombit që kanë për baballarë Rusonë dhe Herderin.

Lexo me teper