Shkrime Autoriale

Mbulesa islame

Nëse i referohemi historisë, femrën do të gjejmë të mbuluar në kultura dhe civilizime të ndryshme. Kjo ngase modestia ka qenë normë në botë deri vonë, por kohëve të fundit gjendja ka ndryshuar.

Lexo me teper

Psikologjia e Islamit sipas patrikut të ri serb

Patriarku i posa zgjedhur serb, Irinej, në një intervistë dhënë të përditshmes, Blic të Beogradit (27.01.2010), në pyetjen e një gazetari, se cili do të ishte mesazhi i juaj për serbët e Kosovës, u përgjigj:

Lexo me teper

Parimet e moralit

Parimi paraqet një përfundim të përgjithshëm i cili del nga njohja e një gjëje dhe që vihet në themel të një teorie, shkence apo të një botëkuptimi.

Lexo me teper

Ku janë tretur nxënësit e ulemasë së sotshme?

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.

Lexo me teper

A është feja e shqiptarit, shqiptaria?!

Një psikopat i dukej vetja sikur është zoti. Vizitohet nga një psikiatër. Psikiatri: Me që është hera e parë që po takohemi, më thuaj gjithçka nga e para ? Psikopati: Në fillim e krijova qiellin dhe tokën ... .(1)

Lexo me teper

Dualizmi jetë-vdekje

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)

Lexo me teper