Shkrime Autoriale

Umberto Eko: Po, Këta janë hebrenjtë e Kaballës

" Prej neve nuk do të kërkohen dëshmi për të pohuar se atë shkallë të shoqërisë Trëndafili dhe Kryqi me shkathtësi e kanë futur shefat e masonerisë...Identiteti i doktrinës dhe urrejtjes së saj, si dhe praktikës së përdhosjes me atë në Kaballë,Gnosticizëm dhe Maniheizëm, na tregohet në identitetin e autorit, ndërsa ata janë vetë Hebrenjtë dhe Kaballistët." (Mons. Leon Meren, D. I. "Frank-Masoneria", Sinagoga e Satanës, Paris, Reto, 1893, faqe, 182).

Lexo me teper

Dualizmi jetë-vdekje

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)

Lexo me teper