Shkrime Autoriale

Psikologjia e Islamit sipas patrikut të ri serb

Patriarku i posa zgjedhur serb, Irinej, në një intervistë dhënë të përditshmes, Blic të Beogradit (27.01.2010), në pyetjen e një gazetari, se cili do të ishte mesazhi i juaj për serbët e Kosovës, u përgjigj:

Lexo me teper

Shqiptar apo Kosovar?

Qysh prej shekullit të 19 në Evropë veprojnë dy konceptime të ndryshme të kombit që kanë për baballarë Rusonë dhe Herderin.

Lexo me teper

Parimet e moralit

Parimi paraqet një përfundim të përgjithshëm i cili del nga njohja e një gjëje dhe që vihet në themel të një teorie, shkence apo të një botëkuptimi.

Lexo me teper

Ku janë tretur nxënësit e ulemasë së sotshme?

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.

Lexo me teper

A është feja e shqiptarit, shqiptaria?!

Një psikopat i dukej vetja sikur është zoti. Vizitohet nga një psikiatër. Psikiatri: Me që është hera e parë që po takohemi, më thuaj gjithçka nga e para ? Psikopati: Në fillim e krijova qiellin dhe tokën ... .(1)

Lexo me teper

Umberto Eko: Po, Këta janë hebrenjtë e Kaballës

" Prej neve nuk do të kërkohen dëshmi për të pohuar se atë shkallë të shoqërisë Trëndafili dhe Kryqi me shkathtësi e kanë futur shefat e masonerisë...Identiteti i doktrinës dhe urrejtjes së saj, si dhe praktikës së përdhosjes me atë në Kaballë,Gnosticizëm dhe Maniheizëm, na tregohet në identitetin e autorit, ndërsa ata janë vetë Hebrenjtë dhe Kaballistët." (Mons. Leon Meren, D. I. "Frank-Masoneria", Sinagoga e Satanës, Paris, Reto, 1893, faqe, 182).

Lexo me teper

Dualizmi jetë-vdekje

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)

Lexo me teper