Shkrime Autoriale

Parimet e moralit

Parimi paraqet një përfundim të përgjithshëm i cili del nga njohja e një gjëje dhe që vihet në themel të një teorie, shkence apo të një botëkuptimi.

Lexo me teper

Ku janë tretur nxënësit e ulemasë së sotshme?

Ulemaja e gjallë është zëvendësuar me libra islamë të pajetë. Sikundër që librat islamë paraqesin shkronja të vdekura mbi letër, ashtu edhe besimi ynë është bërë petk i pajetë mbi trupin tonë. Të pajetë janë bërë edhe mësuesi / alimi edhe nxënësi / talibi.

Lexo me teper

A është feja e shqiptarit, shqiptaria?!

Një psikopat i dukej vetja sikur është zoti. Vizitohet nga një psikiatër. Psikiatri: Me që është hera e parë që po takohemi, më thuaj gjithçka nga e para ? Psikopati: Në fillim e krijova qiellin dhe tokën ... .(1)

Lexo me teper

Umberto Eko: Po, Këta janë hebrenjtë e Kaballës

" Prej neve nuk do të kërkohen dëshmi për të pohuar se atë shkallë të shoqërisë Trëndafili dhe Kryqi me shkathtësi e kanë futur shefat e masonerisë...Identiteti i doktrinës dhe urrejtjes së saj, si dhe praktikës së përdhosjes me atë në Kaballë,Gnosticizëm dhe Maniheizëm, na tregohet në identitetin e autorit, ndërsa ata janë vetë Hebrenjtë dhe Kaballistët." (Mons. Leon Meren, D. I. "Frank-Masoneria", Sinagoga e Satanës, Paris, Reto, 1893, faqe, 182).

Lexo me teper

Dualizmi jetë-vdekje

"Dhe thuaj: Erdhi e Vërteta dhe u zhduk gënjeshtra. Vërtet, gënjeshtra është e destinuar për tu zhdukur. " (Kur'ani, El Isra: 81)

Lexo me teper