Artikuj

Këngëtari Sami Ysuf, i cili luan në 9 instrumente, ndërsa tekstet dhe muzikën e këngëve të tij i bën vetë, në një intervistë për “Lajm”, thotë se inspirimi i vjen nga njerëzit. Ka dëgjuar për Maqedoninë, dhe thotë se do të ishte bukur të vizitonte atë, si pjesë e turneut të tij botëror

Bota nuk ka nevojë për armë me bërthamë apo pa bërthamë, por ka nevojë për sinqeritet dhe dashuri ndërnjerzore, me të vetmin qëllim që ta fitojmë dashurinë e Allahut Fuqiplotë.

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha
Ligjërues në Universitetin Islamik të Mbretërisë se Bruneit (UNISSA)

Në periudhën në të cilën jetojmë, kemi shumë nevojë që të përmirësojmë cilësinë e pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve të spitaleve.

Dhuna nuk është natyrë e Islamit, ndërkaq të shumtë janë atë që përpiqen t’i paraqesin muslimanët si të dhunshëm. Ky perceptim është padyshim i gabuar dhe i padrejtë. Allahu në Kuran është i cilësuar më shumë me atributet e mëshirës, faljes, butësisë dhe bamirësisë.

Shumë njerëz i kthehen religjionit, pas sulmeve të 11 shtatorit, disa madje zgjedhin besimet përfshirë Fenë Islame.

"Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde kah qielli, e Ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje (Qabja) që ti e do atë. Pra kthehu anës së xhamisë së shenjtë (Qabes), dhe kudo që të jeni (o besimtarë) kthehuni kah ajo anë. E atyre që u është dhuruar libri, ata e dinë sigurisht se kjo (kthesë) është e vërtetë nga Zoti i tyre. E All-llahut nuk mund t'i fshihet ajo që veprojnë ata". (El- Bekare: 144)

Nga Hamza Mullick


Ajo ka zhgënjyer aq shumë njerëz, ndërsa i ka kënaqur edhe shumë të tjerë. Njerëzit kanë vdekur në përpjekje për të kapur atë dhe të tjerët që nuk kanë vrapuar pas saj gjithashtu kanë vdekur.

Fotoja e paraqitur tregon lokacionin e “rripit me gurë” që argumenton se hëna dikur ishte çarë.

Abdullah Hoxhiq


Kur me entuziazëm e vështronim rrënimin e murit të Berlinit (1989), shpresuam se do të hynim në epokën më stabile, më të qetë dhe botën e harmonizuar, në të cilën do të vjen në shprehje koekzistenca e paqedashurisë, në të cilën njerëzit do të kishin ndjenjën se i takonin familjes njerëzore globale me të gjitha nuancat.

Nga Ahmed Shefat

Video

Dokumentar -IMAMI ATDHETAR- Mulla Mustafë ef.Dervisholli

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!