Artikuj

Sami Yusuf: Inspirimi më vjen nga njerëzit

Këngëtari Sami Ysuf, i cili luan në 9 instrumente, ndërsa tekstet dhe muzikën e këngëve të tij i bën vetë, në një intervistë për “Lajm”, thotë se inspirimi i vjen nga njerëzit. Ka dëgjuar për Maqedoninë, dhe thotë se do të ishte bukur të vizitonte atë, si pjesë e turneut të tij botëror

Lexo me teper

Si mund ta bëjmë armikun mik

Bota nuk ka nevojë për armë me bërthamë apo pa bërthamë, por ka nevojë për sinqeritet dhe dashuri ndërnjerzore, me të vetmin qëllim që ta fitojmë dashurinë e Allahut Fuqiplotë.

Lexo me teper

Drejt një leximi të ri dhe metodologjie të aplikueshme në interpretimin (tefsirin) e Kur'anit famëmadh

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha
Ligjërues në Universitetin Islamik të Mbretërisë se Bruneit (UNISSA)

Lexo me teper

Shëndetësia në Civilizimin Islam

Në periudhën në të cilën jetojmë, kemi shumë nevojë që të përmirësojmë cilësinë e pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve të spitaleve.

Lexo me teper

Islami karshi dhunës

Dhuna nuk është natyrë e Islamit, ndërkaq të shumtë janë atë që përpiqen t’i paraqesin muslimanët si të dhunshëm. Ky perceptim është padyshim i gabuar dhe i padrejtë. Allahu në Kuran është i cilësuar më shumë me atributet e mëshirës, faljes, butësisë dhe bamirësisë.

Lexo me teper

CNN: 1.5 Milion konvertime ne Fenë Islame në Amerikë pas sulmeve të 11 Shtatorit!

Shumë njerëz i kthehen religjionit, pas sulmeve të 11 shtatorit, disa madje zgjedhin besimet përfshirë Fenë Islame.

Lexo me teper

Google Earth dëshmon se Muhammedi a.s. është profet i vërtetë i Zotit

"Ne shumë herë po shohim kthimin e fytyrës tënde kah qielli, e Ne gjithqysh do të drejtojmë ty në drejtim të një kibleje (Qabja) që ti e do atë. Pra kthehu anës së xhamisë së shenjtë (Qabes), dhe kudo që të jeni (o besimtarë) kthehuni kah ajo anë. E atyre që u është dhuruar libri, ata e dinë sigurisht se kjo (kthesë) është e vërtetë nga Zoti i tyre. E All-llahut nuk mund t'i fshihet ajo që veprojnë ata". (El- Bekare: 144)

Lexo me teper

Kërkimi i një qëllimi të vlefshëm për t'ia kushtuar jetës sonë

Nga Hamza Mullick


Ajo ka zhgënjyer aq shumë njerëz, ndërsa i ka kënaqur edhe shumë të tjerë. Njerëzit kanë vdekur në përpjekje për të kapur atë dhe të tjerët që nuk kanë vrapuar pas saj gjithashtu kanë vdekur.

Lexo me teper

Kaptina El-Kamer (Hëna) & NASA (Mrekullia zuri vend në ditët e Profetit Muhamed a.s.)

Fotoja e paraqitur tregon lokacionin e “rripit me gurë” që argumenton se hëna dikur ishte çarë.

Lexo me teper

Urat e jo muret

Abdullah Hoxhiq


Kur me entuziazëm e vështronim rrënimin e murit të Berlinit (1989), shpresuam se do të hynim në epokën më stabile, më të qetë dhe botën e harmonizuar, në të cilën do të vjen në shprehje koekzistenca e paqedashurisë, në të cilën njerëzit do të kishin ndjenjën se i takonin familjes njerëzore globale me të gjitha nuancat.

Lexo me teper