Artikuj

Shamia në shkollat publike - e ligjshme apo e paligjshme?

Në Prishtinë debatohet me qëllim të përafrimit të qëndrimeve të kundërta në mes të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit.

Lexo me teper

Sjelljet devijante të të rinjve

Riaktivizimi i mejtepeve, nevojë imediate

Lexo me teper

Feja dhe kultura, faktorë paqeje në shoqëri

Debati dhe shqetësimi i sotëm mbi përplasjen e qytetërimeve dhe pasojat e tij për shoqërinë njerëzore na nxit të futemi në thelbin e problemit për të dhënë një mesazh me zë të lartë, mesazh që t’i shërbejë popujve dhe kombeve të botës mbarë, besimeve dhe kulturave të tyre, sado të veçanta qofshin ato, por sidomos të rinjve, të cilët, të ndodhur në udhëkryqin dhe epiqendrën e informimit global, kanë nevojë, më shumë se kushdo të udhëhiqen drejt paqes, shpresës, mirëkuptimit e dialogut.

Lexo me teper

Të vërtetat e Islamit dhe njohja e realitetit

Në kohën e sotme ka ndryshuar komplet vlerësimi i sendeve, analizimi i ngjarjeve dhe shikimi ndaj botës. Të logjikuarit dhe të arsyetuarit sot është në një nivel më të lartë. Mosbesimi dhe ateizmi po flet në emër të shkencës dhe filozofisë. Përballë kësaj edhe muslimanët duhet të përgjigjen me të njëjtën gjuhë dhe, kjo lidhet nga afër me njohjen e kulturës së epokës sonë. Kjo është dija dhe shkenca e vërtetë. Dituria dhe përparimi janë cilësi të pandashme të besimtarit.

Lexo me teper

Konferenca e imamëve të Evropës

„Dhe ne ju kemi bërë një ummet mesatar“ (Kur’an, 2:143)

Lexo me teper

Shteti laik dhe feja

Shteti demokratik bazohet tek arsyeja se liria e personit është themeli i jetës së çdo bashkësie dhe se ruajtja e kësaj lirie duhet të jetë objektivi primar i sistemit demokratik.

Lexo me teper

“Duke ndarë vlerat, luftojmë jotolerancën”

Debat shkencor në mes Prof.Dr.Ekmeleddin Ihsanoglut dhe Ursula Plassnik

Lexo me teper

Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane (SISA) mbanë ‘Seminar Për Motrat Si Të Falen’.

Programi i seminarit vazhdon për (6) javë, ku tre javë veç janë kompletuar.

Lexo me teper

Shamia e ndaluar edhe në Kosovë

E përditshmja zvicerane frankofone "20 Minutes", në një artikull të saj, ka trajtuar çështjen e shtatëmbëdhjetëvjeçares kosovare Arjeta Halimi, së cilës i është ndaluar hyrja në shkollë me shami. Sipas gazetës në fjalë, ky rast ka hapur shumë debate në opinionin kosovar.

Lexo me teper