Artikuj

Jusuf Islami viziton Shoqërinë Islamike Shqiptare Australiane

Shoqëria Islamike Shqiptare Australiane të Premten me 18 Qershor 2010 ka pranuar një vizitë befasie nga Jusuf Islam i cili erdhi në Xhamin Shqiptare për ta falur Namazin e Xhumasë.

Lexo me teper

Pse duhet ta mbrojmë traditën tone islamo-shqiptare?!

Propagandimi kundër (ose inferioriteti i disa të tjerëve) ndaj traditës sonë, se gjoja nuk paskëshim qenë në rrugën e drejtë, se kemi gabime në besim e mendim; se praktika jonë fetare bie “ndesh” me traditën pejgamberike, etj., tregon për tendencën e tyre për një zëvendësim të opusit dhe trashëgimisë sonë fetare, me një tjetër, e krijuar në rrethana dhe momente krejt të veçanta nga ai i fatit tonë.

Lexo me teper

Liria dhe shamia

Francesc De Carreras

Lexo me teper

U dha shfaqja “LYPËSI MEMEC”

Departamenti i gruas i Kryesisë së BIK-së shënoi ditën ndërkombëtare kundër punës së fëmijëve

Lexo me teper

Shamia në shkollat publike - e ligjshme apo e paligjshme?

Në Prishtinë debatohet me qëllim të përafrimit të qëndrimeve të kundërta në mes të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit.

Lexo me teper

Sjelljet devijante të të rinjve

Riaktivizimi i mejtepeve, nevojë imediate

Lexo me teper

Feja dhe kultura, faktorë paqeje në shoqëri

Debati dhe shqetësimi i sotëm mbi përplasjen e qytetërimeve dhe pasojat e tij për shoqërinë njerëzore na nxit të futemi në thelbin e problemit për të dhënë një mesazh me zë të lartë, mesazh që t’i shërbejë popujve dhe kombeve të botës mbarë, besimeve dhe kulturave të tyre, sado të veçanta qofshin ato, por sidomos të rinjve, të cilët, të ndodhur në udhëkryqin dhe epiqendrën e informimit global, kanë nevojë, më shumë se kushdo të udhëhiqen drejt paqes, shpresës, mirëkuptimit e dialogut.

Lexo me teper

Të vërtetat e Islamit dhe njohja e realitetit

Në kohën e sotme ka ndryshuar komplet vlerësimi i sendeve, analizimi i ngjarjeve dhe shikimi ndaj botës. Të logjikuarit dhe të arsyetuarit sot është në një nivel më të lartë. Mosbesimi dhe ateizmi po flet në emër të shkencës dhe filozofisë. Përballë kësaj edhe muslimanët duhet të përgjigjen me të njëjtën gjuhë dhe, kjo lidhet nga afër me njohjen e kulturës së epokës sonë. Kjo është dija dhe shkenca e vërtetë. Dituria dhe përparimi janë cilësi të pandashme të besimtarit.

Lexo me teper

Konferenca e imamëve të Evropës

„Dhe ne ju kemi bërë një ummet mesatar“ (Kur’an, 2:143)

Lexo me teper

Shteti laik dhe feja

Shteti demokratik bazohet tek arsyeja se liria e personit është themeli i jetës së çdo bashkësie dhe se ruajtja e kësaj lirie duhet të jetë objektivi primar i sistemit demokratik.

Lexo me teper