Tema

Veprat që të shpien në Xhennet

Të mos i bësh shirk Allahut

Lexo me teper

Allahu është gjithmonë i Pranishëm

Allahu është i Mëshirshëm, detyrimi ndaj Tij është një detyrim i shkurtër. Por, meqë do ta themi, mbase dhjetëramijëra herë në jetët tona, është e nevojshme të mendojmë rreth saj herë pas here, çfarë po themi? Cila është rëndësia e këtyre disapak fjalëve? Me gjasë pjesa më e madhe prej jush e kanë kuptuar se përbëhet nga dy pjesë.

Lexo me teper

Namazi i natës, shërim për trupin, parandalues i sëmundjeve kronike dhe stimulues për zemrën e shpirtin

Namazi i natës është shërimi më efektiv për të trupin, parandalimi më i mirë i sëmundjeve kronike

Lexo me teper

Namazi, rruga e lumturisë

Jeta është një udhëtim i shkurtër me ndalesa të shumta, ku në secilën prej tyre ndalon, jeton, por sërish përgatitesh për udhëtim. Në këtë botë jemi kalimtarë, jetojmë përkohësisht….

Lexo me teper

Mirësitë e faljes së namazit të sabahut

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Lexo me teper

Namazi është shtyllë e fesë

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Namazi shërim i mendjes dhe i trupit

Të shkruash për namazin do të thotë të shkruash për çështjen më me rëndësi të fesë së Allahut, pas Dëshmisë (Shehadetit), do të thotë të shkruash për bazamentin, shtyllën mbi të cilën ngritet Islami, fe e pastër dhe madhështore. I Dërguari i Allahut tha: “Çështja kryesore është Islami (të jesh musliman), shtylla e tij është namazi dhe kulmi i tij është lufta në rrugën e Allahut”.

Lexo me teper

Dija namazit tënd vlerën dhe krenohu me të!

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit. Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi, si dhe pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim? Si të arrij që të kem rehati dhe kënaqësi në namazin tim? E pyetje tjera të ngjashme.

Lexo me teper

Namazi i natës – Mirësia dhe vlerat që i jep Kur’ani

Allahu i lartësuar e urdhëroi të Dërguarin e Tij të falte namazin e tehaxhudit(1)

Lexo me teper

A jemi shumë të zënë për pesë kohët e namazit?

Para se të filloja të kultivoja dhe të ushqeja raportin tim me Allahun, konsideroja se pesë namazet e përditshme janë të mundimshme.

Lexo me teper