Tema

Lëkura jonë flet ... Qoftë i lavdëruar Allahu!

Abduldaem Kaheel

Lexo me teper

Dy persona të kundërt

Rrëfimi i dy burrave dhe dy kopshteve, është shembull nga Kur’ani për vlerat e falsifikuara dhe vlerat e qëndrueshme.

Lexo me teper

Arti i vështirësimit të hyrjes në Xhennet!

Disa individëve u është hapur porta e vështirësimit të hyrjes në Xhennetin e robërve të Allahut. Sikur çelësat e Xhennetit janë në xhepin e një individi të tillë dhe ai kë të dojë, e fut në Xhennet e kujt të dojë, ia ndalon hyrjen në të!

Lexo me teper

Morali i mirë është shkak për tu futur në Xhenet

Pejgamberi a.s. ka thënë: (Unë do të jem lider-udhëzues në një shtëpi në rrethinë të Xhenetit, për atë që braktis mosmarrëveshjet-grindjet edhe nëse ka të drejtë, gjithashtu në një shtëpi në mes të Xhenetit, për atë që braktis gënjeshtrën edhe gjatë shakasë, gjithashtu në një shtëpi në pjesën më të lartë të Xhenetit, për atë që ka moral të mirë). (1)

Lexo me teper

Veprat që të shpien në Xhennet

Të mos i bësh shirk Allahut

Lexo me teper

Allahu është gjithmonë i Pranishëm

Allahu është i Mëshirshëm, detyrimi ndaj Tij është një detyrim i shkurtër. Por, meqë do ta themi, mbase dhjetëramijëra herë në jetët tona, është e nevojshme të mendojmë rreth saj herë pas here, çfarë po themi? Cila është rëndësia e këtyre disapak fjalëve? Me gjasë pjesa më e madhe prej jush e kanë kuptuar se përbëhet nga dy pjesë.

Lexo me teper

Namazi i natës, shërim për trupin, parandalues i sëmundjeve kronike dhe stimulues për zemrën e shpirtin

Namazi i natës është shërimi më efektiv për të trupin, parandalimi më i mirë i sëmundjeve kronike

Lexo me teper

Mirësitë e faljes së namazit të sabahut

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Lexo me teper

Namazi është shtyllë e fesë

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Namazi shërim i mendjes dhe i trupit

Të shkruash për namazin do të thotë të shkruash për çështjen më me rëndësi të fesë së Allahut, pas Dëshmisë (Shehadetit), do të thotë të shkruash për bazamentin, shtyllën mbi të cilën ngritet Islami, fe e pastër dhe madhështore. I Dërguari i Allahut tha: “Çështja kryesore është Islami (të jesh musliman), shtylla e tij është namazi dhe kulmi i tij është lufta në rrugën e Allahut”.

Lexo me teper