Tema

Koherenca strukturore e Kuranit

Kurani është një libër tepër unik sa i takon organizimit të tij strukturor. Suret nuk janë të renditura sipas rendit kronologjik apo tematikave të trajtuara. Madje edhe brenda vetë sureve të veçanta mund të hasen shumë tema, trajtimi i të cilave kalon në mënyrë të shpejtë nga njëra te tjetra, për t'iu kthyer sërish temave nga e para.

Lexo me teper

Dialogu mes njeriut dhe Kur’anit

Thash: Shumë jam i vetmuar.
Ai tha: Unë jam (shumë) afër (teje). (Bekare, 186)

Lexo me teper

Të kuptosh Hixhretin dhe të bësh ndryshime

A do të ndodh hixhreti më në fund nga injoranca në islamin e vërtetë, nga mëkatet në bindje, nga kënga në mësim të Kuranit, nga vallëzimi dhe argëtimi në arritjen e diturisë dhe punës, nga thashethemet dhe përgojimet kah leximi i veprave burimore, nga zgjedhja e mis bukurisë kah zgjedhja e nxënësve dhe studentëve më të mirë, punëtorëve më të zellshëm dhe heronjve?!

Lexo me teper

Anatomia e suksesit

Suksesi varet nga shfrytëzimi i shanseve të njohura. Numri i mjaftueshëm i njohjes në kohë të duhur të shanseve nuk ka pa pastrimin dhe shqisat aktive, ndërsa këso shqisa nuk ka pa kuptimin e drejtë të ibadetit. Njeriu i mençur gjegjësisht personi i cili me të vërtetë e do Zotin e tij lexon drejtë rreshtat dhe atë që është në mes rreshtave të Kuranit (Librit të dashur) i udhëzuar nga i Dashuri te i dashuri.

Lexo me teper

Mendja dhuratë e Zotit tek njeriu

All-llahu i Madhëruar e plotësoj dhe e veçoj njeriun nga të gjitha gjallesat pikërisht me mendje, siç thotë në Kur’an: Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur. (Et Tin, 4)

Lexo me teper

Dobitë dhe mirësitë e istigfarit

Rezultatet pozitive të istigfarit

Lexo me teper

Fletushka është zbardhur andaj mos e bë të zezë!

(Kushtuar Haxhilerëve)

Lexo me teper

Arafati, Muzdelifeja dhe Mina

Të gjithë dijetarët myslimanë pajtohen se qëndrimi në rrafshnaltën e Arafatit është shtyllë - kusht prej shtyllave bazë të Haxhit, dhe pa këtë qëndrim Haxhi nuk mund të realizohet dhe nuk konsiderohet i vlefshëm. Muhamedi a.s., ka thënë: “Haxhi është Arafat”. Transmetojnë Termidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxheh dhe Nisaiu.

Lexo me teper

Haxhi dhe lidhjet e komunikimit të qelizave trunore

Kongresi më i madh në botë, që i zhvillon “punimet” një herë në vit dhe tubon në një vend miliona njerëz nga të katër anët e botës, nuk duhet t’i dezorientojë “kongresmenët” në aspektin e ruajtjes së shëndetit personal dhe kolektiv. Sepse këta “kongresmenë” në këtë takim vjetor janë mysafirë të All-llahut xh.sh. dhe sigurisht ky Nikoqir kujdeset për mirëqenien e plotë të mysafirëve të Tij.

Lexo me teper

Disa këshilla si të jemi të përkushtuar në namaz

Ja disa këshilla si ta përjetojmë më mirë namazin dhe për ta vendosur kontaktin sa më të mirë me Zotin tonë dhe në këtë mënyrë që në momentin kur e falim namazin të përjetojmë ndjenjën e lumturisë dhe të kënaqësisë e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë dhe njëkohësisht të përfitojmë shumë dobi.

Lexo me teper