Tema

Pyetjet e para që i dalin njeriut në momentin kur fillon t`i vërejë shenjat e pjekurisë intelektuale, për përgjigjet e të cilave duhet të gjurmojë, janë këto:

Allahu xh.sh. e ka përmend natën e begatshme, dhe ka tregura se ajo është Nata e Kadrit ku thotë:

Do t’i përmendim disa porosi mjekësore me të cilat i ka këshilluar Pejgamberi jonë agjëruesit:

Llogaritni vetveten para se t’ju llogarisin dhe peshoni veprat tuaja para se t’ua peshojnë:

Këtë pyetje nuk po e parashtroj unë por mua më është parashtruar mua disa herë.

Vëllezër të dashur!
Ç’është korrupsioni?

All-llahu i madhërishëm në Kur'anin finsik urdhëron e thotë: "Ai ju përcaktoi juve për fé atë që ia pat përcaktuar Nuhut dhe atë që Ne ta shpallëm ty dhe atë me çka e patëm porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain. (I porositëm) Ta praktikoni fenë e drejtë e mos u përçani në të". (Esh Shura, 13)

Në natyrë ka një lëvizje, që pareshtur vazhdon të ndryshojë. Gjithçka ekziston për këtë ndryshim: lind, zhvillohet, rritet, vjetrohet dhe vdes.

Para disa kohësh doli nga shtypi libri “Mali i dritës” – “Brdo svjetlosti” nga Isnam Taljic.

Së pari dua të cek se shkaku kryesor i këtij punimit është interesimi i njerëzve dhe i medieve rreth projektit CERN në Perëndim.

Angazhimi shpirtëror i Arabëve para islamit ishte i kufizuar vetëm në poezi, që atëherë e arriti edhe lulëzimin e vet më të lartë.

I Lartëmadhëruar qofsh o Allah!

“Njeriu, duke menduar se velën e vet të krijuar me kaq mjeshtëri të madhe dhe pastaj të mendojë se në trupin e tij ka një shpirt, në çast gjykon se ka një Krijues fuqiplotë, i cili rregullon trupin e tij dhe gjithësinë” Hafiz Ibrahim Dalliu

Ky artikull i autorit A. Cressy Morrison, ish-kryetarit të New York Academy of Sciences, për herë të parë u paraqit në “Reader’s Digest” në janar të vitit 1938, e pastaj në rekomandim të C. A. Cirilsonit, F.R.S., profesorit të matematikës në Universitetin Oxford, përsëri u botua në “Reader’s Digest” në nëntor të vitit 1960.

Shikoni hartën e botës. Në pjesën lindore do të vëreni Indonezinë.

Ne ende jemi në agimin e epokës së shkencës, ndërsa çdo shtim i dritës së këtij agimi po nxjerr në pah gjithnjë e më shumë veprën e një Krijuesi të Urtë. Kemi bërë zbulime të jashtëzakonshme; me një shpirt të përulësisë shpirtërore dhe me besim të mbështetur në dituri ne po i afrohemi gjithnjë e më pranë vetëdijesimit mbi Zotin.

Largo këto pesë cilësi negative që të gjykosh drejt gjërat (dhe rrjedhimisht të gjykohesh drejt):

Shkruan: Edin Tule

Abdu’d Daim El Kehil

1. Ai është i vërtetë
2. Ai nuk mashtron
3. Ai nuk është lakmitar
4. Ai është i sinqertë
5. Ai i mban premtimet e tij
6. Ai ka një qëndrim të mirë për të tjerët dhe i trajton ata mirë
7. Ai karakterizohet ng

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!