Tema

Lumturia është i vetmi qëllim në jetë që të gjithë njerëzit kërkojnë ta arrijnë. Besimtarët dhe jobesimtarët kërkojnë të jenë të lumtur, veçse secili duke përdorur metoda të ndryshme.

Njerëzit dallojnë shumë në kumtimin e fesë së Zotit. Ata kanë shprehje, botëkuptime, vepra, mjete dhe metodologji të ndryshme, dhe rrjedhimisht, edhe ndikim jo të njëjtë.

Shumica e njerëzve pranojnë çdo gjë që dëgjojnë nga shkencëtarët si diçka më se të vërtetë.

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, zotëriun e njerëzimit, familjen, shokët dhe tërë pasuesit e tij gjer në amshim!

1. Dëgjo më shumë se që flet
Dëgjo ngase sa herë që flet shumë rreziku për të bërë gabime është shumë i madh. Mu për këtë, përpiqu të heshtësh sa të kesh mundësi, që njerëzit të mos supozojnë se ‘ti je më i mençur se që flet.’

Ji i/e sinqertë. A ke rënë në grackë? A je i/e lumtur me mënyrën se si dukesh?

Prej natyrës së njeriut është hutimi dhe harresa, por kjo nuk do të thotë që t’i humbim shpresat nga mëshira e falja e Allahut, por t’i shtojmë veprat e mira, sidomos në ato raste të volitshme në të cilat nëse vepron një të mirë, Allahu e shumëfishon deri në shtatëqind, e ti del prej tyre me shumë e shumë të mira.

• Gjatë kohës së hajdit dhe nifasit gruas i ndalohet: namazi, prekja e Kur’anit, qëndrimi në xhami dhe marrëdhëniet intime me bashkëshortin,

. Zgjedh malin në të cilin do të ngjitesh: mos i kushto rëndësi asaj se çka thonë të tjerët, siç mund të thonë: “ai është më i bukur” ose “ky është më i lehtë”. Ti do të harxhosh shumë energji dhe entuziazëm për t’ia arritur qëllimit, ndaj i vetmi je ti që ke përgjegjësinë dhe, kështu, ti duhet të dish se çfarë duhet të bësh.

Dita e xhuma është prej ditëve të cilën e dalloi Allahu me vlerën e sajë të madhe, dijetarët kanë mospajtime se a është dita e xhuma më me vlerë se dita e Arafatit në dy mendime.

“A nuk e dinë (shohin) ata të cilët nuk besojnë se qiejt dhe toka ishin të ngjitura (një tërësi), e Ne i ndamë ato të dyja dhe nga uji kemi krijuar çdo gjë të gjallë, vallë a nuk besojnë?! (El Enbija…)

Pozitivizëm dhe negativizëm janë dy fjalë që kohëve të fundit përdoren shumë dhe në fusha të ndryshme.

“Muhammedi është i Dërguari i Allahut...” (El Fet’h: 29)

Falënderimi i takon Allahut s.w.t, i Cili favorizon vende dhe kohëra ndaj të tjerave, i Cili e zbriti Kur’anin në natën e bekuar…Ndërsa përshëndetjet qofshin për atë, i cili shtrëngoi rripin në këtë nate të madhe e të bekuar, zotëriun tone, Muhammedin Alejhi selam, familjen dhe shokët e tij të nderuar e të mbarë…

Në kuptimin e plotë të fjalës, “shejtan” do të thotë “rebel” dhe përshkruan atë që është i pacipë e që shikon të devijojë njerëzit nga bindja ndaj Allahut, qoftë xhin ose njeri.

Ebu Muadh Muhammed et-Tajië

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!