Tema

Muhammed Ez-Zerkani

Essejid Rizkulhaxheri

Njeriu, krijesa më e lartë në botë, qysh në fillim të jetës e ka gjetur veten përballë problemit enigmatik të vetvetes dhe të gjithësisë. Ai ka pyetur veten: "Ç'jam unë?", "Ç'është gjithësia?".

Është mirë të kesh grua të bukur dhe pasuri të madhe por më së miri është të kesh nënën, të cilën e puth çdo ditë ndërsa ajo të uron: Qoftë i kënaqur Allahu me ty o biri im!

Ftewa nga Alaudin Abazi

Deklaratë përkitazi me luajtjen e rolit të profetit Muhammed, alejhi’s selam dhe të gjithë profetëve tjerë, alejhimu’s selam, si dhe të sahabeve të nderuar në filma.

Fjala dukje (arabisht: rija) ka shumë kuptime.

Sedat Islami

Një numër i madh i muslimanëve i kanë parashtruar pyetje Fetve-eminit në lidhje me qëndrimin islam, për të ashtu quajturin Baba-dimër, si një nga simbolet e festës, me anë të të cilit shënohet fillimi i vitit të ri, si dhe çfarë qëndrimi duhet pasur muslimanët ndaj këtij fenomeni.

I. Rrugët për t’u lidhur me njerëzit

(Komenti i hadithit)

Autor: Shejh Muhamed Muhtar Esh Shenkiti

Dr. Mehran Mahir Uthman

Ngjarja e Musasë [alejhi selam] me Hidrin, e përmendur në kaptinën el-Kehf (ajetet 65-82), është një nga rrëfimet më të rëndësishme didaktike në Kuran.

Mr. Zijad Ljakiq

E Sulejmanit i ishte tubuar ushtria e vet që përbëhej nga xhinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju vërejtur”. (En-Neml :17-18).

Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu)

Si muslimanë, postulati që ne duhet të kemi ndaj njerëzve në çfarëdo çështje është se ata janë të pafajshëm.

Video

APEL PËR NDIHMË për familjen 6 anëtarëshe nga Demjani, Gjakovë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!