Tema

“Kur’ani është, pa dyshim, shpallja e Zotit të të gjitha botëve. E solli i besuari Xhibril. Në zemrën tënde, të bëhesh thirrës, lajmëtar. Në një gjuhë të qartë arabe”. (Esh - Shu’ara, 192 – 195)

Meqë jemi në vigjilje të një feste të ashtuquajtur "Shën Gjergji", e cila festohet në mbarë Kosovën dhe e cila nuk ka të bëjë aspak me fenë e muslimanëve, madje edhe si festë shënon ngjarje e ndodhi, lidhet me personalitete, që kanë luftuar fenë Islame, e kemi parë të udhës që në shenjë përkujtimi t'ua sqarojmë vëllezërve dhe motrave muslimane realitetin e kësaj feste

Makutëria është dëshirë e pashuar për pasuri, ushqim a posedime. Ajo është lakmi e tepërt për të fituar pasuri, për të pasur fëmijë, famë, fuqi apo dëshirë për të pasur më shumë sesa që është e nevojshme.

Shejkh Rexheb Dib

Bixhozi është një keqbërje e madhe që është e ndaluar në Islam. Nuk është vetëm mëkat për të cilin pason ndëshkim në botën e ardhshme, por në shoqërinë islame konsiderohet edhe si kundërvajtje për ç’gjë vepruesin edhe në këtë botë e ngarkon të nënshtrohet para ndëshkimit.

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar kurse përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët e tij!

Zoti i Gjithëfuqishëm i hedh poshtë pretendimet se Zoti ka bir apo se Ai është pjesë e trinisë, prandaj në Kur’anin e shenjtë thotë:

Këshillat që Imam Ebu Hanifja i dha një nxënësi të tij:

Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë: "Disa njerëz do të vijnë Ditën e Gjykimit dhe imani i tyre do të jetë i pashëm. Drita e tij do të shndrit prej gjokseve të tyre dhe prej duarve të djathta të tyre. Kështu që do t’u thuhet atyre, `Përgëzim për juve sot!" Esselamu Alejkum dhe mirësi për ju! Hyni në atë (Xhennet) përherë! Kështu që Engjëjt dhe Pejgamberët do tua kenë lakmi për dashurin e All-llahut ndaj tyre!

Një dijetarë thotë:

Të qenët i vetëmjaftueshëm, i dashur e i nevojshëm për të tjerët ka vetëm një kahje drejtë të cilit janë drejtuar njerëzit e mençur dhe të gjithë ata të cilët i kanë thirrur mendjes

Ekstravaganca paraqet tejkalim a teprim të shfrenuar ose të papërballueshëm, qoftë në veprime a në mendime; harxhim ose shpenzim i tepërt për sa i përket parave; rast harxhimi i tepërt për ndonjë gjë.

Mëkëmbësi i sundimtarit të Abisinisë në Jemen, c, duke parë se arabët pelegrinojnë Ka'ben, e ndërton një kishë të madhe në san'a. Dëshironte që haxhilerët të kthehen në san'a, në vend të Mekës.

Video

Hapen xhamitë për besimtarë

Na ndiqni

Lexoni lajmet më të fundit nga rrjetet tona sociale!