Tema

Obligueshmëria e haxhit dhe mënyrat e kryerjes së tij

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. të ketë thënë: “Është pyetur i Dërguari i Zotit: “Cila është puna më e vlefshme te Zoti i Madhërishëm?” E ai ka thënë: “Besimi në Zotin dhe të Dërguarin e Tij.” E më pas cila?” i është thënë. Ka thënë: “Haxhi i pranuar te Zoti xh.sh.”(1)

Lexo me teper

Urtësia e haxhit

“Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz, është ajo në Bekë (Meke), e dobishme, udhërrëfyese për njerëzimin.” (Ali Imran, 96)

Lexo me teper

Vlera e leximit të Kurani Kerimit

Lavd-falënderimet, frikë-respektet i takojnë vetëm Allahut xh.sh, Ai është Krijues i kënaqësive të përhershme të Xhenetit, dhe Krijues i dënimeve të përkohshme e të përhershme Xhehenemit.
Përshëndetjet, salavatet, selamet, paqja dhe bekimet qofshin mbi të Dërguarin, Muhamedin alejhi salatu ve selam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij të zgjedhur.

Lexo me teper

Tubimi i Kuranit në kohën e Uthman ibn Afanit

Iniciativa për tubimin e Kuranit kishte pasur edhe më herët, që në kohën e Ebu Bekrit dhe të Umerit r.a..

Lexo me teper

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (2)

Një fjalë e urtë arabe thotë: "Shëndeti është një kurorë e artë mbi kokat e njerëzve të shëndoshë. që askush nuk e vëren përveç të sëmurëve".

Lexo me teper

Rrugët më të mira për forcimin e raporteve në shoqëri (1)

El-Bera bin Azib r.a. tregon dhe thotë: "Na ka urdhëruar Resulullahu s.a.v.s. për shtatë gjëra dhe na ka ndaluar nga shtatë të tjera. Na ka urdhëruar për përcjelljen e kufomës - xhenazes, vizitën e të sëmurit, përgjigjen ndaj ftesës, ndihmën ndaj viktimës, përmbushjen e betimit, kthimin e selamit, lutjen për atë që teshtin dhe na ka ndaluar nga enët e argjendta, nga bartja e arit (unaza), nga mëndafshi me llojet e tij (qofshin rroba, mbulesa, shtroje, këmisha)." Transmetuesi nuk e ka përmendur të shtatën, e ajo është mbulesa prej mëndafshi e shalës së devesë."(1)

Lexo me teper

Fuqia shëruese e Kur’anit: Në mes shkencës dhe fesë

Abed Aldaem Kaheel

Lexo me teper

Ligjërimi përballë nuancave kulturore dhe përgjegjësive fetare

Prej të bukurave që ka Islami, është pikërisht fakti se i ka orientuar besimtarët në çdo çështje të jetës. Përmes ajeteve Kuranore dhe traditës profetike të mbërritur deri te ne me shumë përpikëri, ne sot zotërojmë një pasuri të rrallë hyjnore orientuese të sjelljes deri në detaje të marrëdhënieve ndërpersonale midis dy njerëzve, midis dy bashkëshortëve.

Lexo me teper

Rëndësia e thirrjes islame-davesë

Koncepti dave apo thirrja islame në përgjithësi do të thotë thirrja e njerëzve ndaj Allahut dhe udhëzimeve të Tij, ndërsa ai që thërret në këtë mision quhet thirrës (dai).

Lexo me teper