Tema

Veprime të gabuara të namazlive në namazin e xhumasë

Në këtë punim dëshirojmë të nxjerrim në pah disa gabime të cilat gjatë namazit të xhumasë mund të vërehen te disa namazli të caktuar (e ndoshta disa nga këto gabime ndodhin edhe në namazet e tjera me xhemat, apo edhe kur një njeri falet në shtëpinë e tij).

Lexo me teper

Qetësia dhe pushimi ne namaz

Hyrje

Lexo me teper

Mos merr për të vogël asnjë mëkat!

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammed Mustafanë, familjen, shokët dhe tërë pasuesit e tij.

Lexo me teper

Qëndrimi i Islamit ndaj Tatuazhit

Njeriu i mençur duhet të ishte vigjilent nga pasojat negative si në aspektin fetar, po ashtu edhe në atë shëndetësor, si pasojë e kultivimit të traditave dhe veseve nga të cilat Islami me kohë është distancuar.

Lexo me teper

Mesatarja islame, alternativa e vetme unifikuese

Sa herë që ndalemi dhe trajtojmë ndonjë prej veçorive të Islamit, krijohet përshtypja se ai ngërthen në vete një fuqi triumfuese mbi çdo ideologji dhe religjion tjetër, por një gjë të tillë kemi mundësi ta konceptojmë mirëfilli vetëm nëse i qasemi atij në mënyrë burimore, me objektivizëm të pastër dhe pa prejudikime tendencioze.

Lexo me teper

Gjuha e personalitetit

Ka sjellje në të cilën ka vlerë më shumë sesa të folurit.

Lexo me teper

Koha e pendesës

Allahu (xh.sh) në Kur’an urdhëron: “O Besimtarë pendohuni të gjithë te Allahu në mënyrë që të gjeni shpëtim”. (Nur, 31)
“O ju që keni besuar! Pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqertë!” (Tahrim, 8) “Nëse largoheni prej mëkateve të mëdha, Ne ju shlyejmë mëkatet e vogla dhe ju fusim në një vend të ndershëm”. (Nisa, 31)
“Ai është që pranon pendimin e robërve të Vet, shlyen të këqijat dhe e di se ç’punoni”. (Shura, 25)

Lexo me teper

Do të vijë koha kur ...

Transmetohet nga Hudhejfe ibn Jemani, r.a, se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:

Lexo me teper

Pesëmbëdhjetë arsye për të mos humbur kohën

Të gjithë e dimë se nuk është mire ta kalojmë kohën kot. Duhet ta kemi të qartë se koha e cila shpenzohet në gjëra të pa dobishme na bënë dembelë dhe jo produktiv.

Lexo me teper

Misioni im në jetë

Në vend se të jetojmë me pritshmëri dhe imagjinata, është më mirë të caktojmë veti misionare dhe shpresuese në këtë jetë. Një përkujtim i shpeshtë i tyre do të na ndihmonte ta ripërtërijmë qëllimin tonë.

Lexo me teper