Tema

Agjërimi në hadithe

Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të!) ka thënë:

Lexo me teper

Agjërimi nën hijen e ajeteve kuranore

“O ju që besuat, agjërimi (saum) ju është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare: 183)

Lexo me teper

Ramazani dhe vlerat e agjërimit

Fillojmë me fjalët e Allahut ku thotë:

Lexo me teper

Ramazani dhe pranimi i lutjeve

“Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, kur ai Më lutet Mua. Prandaj, për të qenë të udhëzuar, ata le t’i përgjigjen thirrjes Sime dhe le të Më besojnë Mua” (El-Bekare, 186)

Lexo me teper

Ramazani - ripërtëritje vjetore e imanit

Arriti mysafiri ynë i dashur, Ramazani, përsëri trokati në dyert e jetës sonë me mëkate. Kaloi edhe një vit si një lëvizje e shpejtë qepallash nga jeta e kësaj bote.

Lexo me teper

Vlera e namazit të teravisë

Vetëm shikoni shpërblimet për atë që i fal këto namaze!

Lexo me teper

Mysafiri më i mirë që na viziton

Agjërimi është për Mua dhe Unë shpërblej për të.

Lexo me teper

KMSH shtron iftarin e parë për Ramazan

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka shtruar mbrëmë iftarin e parë të Ramazanit, ku morën pjesë presidenti i Republikës së Shqipërisë, SH.T.Z. Ilir Meta, kryetarja e Komitetit Shtetëror për Kultet, znj. Loreta Aliko, Prefektja e Tiranës, znj. Suzana Jahollari, nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, z. Andi Seferi, drejtues të komuniteteve fetare në vend, ambasadorë të vendeve të ndryshme të akredituar në Tiranë, përfaqësues të medias, njerëz në nevojë, individë me aftësi të kufizuara, besimtarë, imamë, drejtues institucionesh si dhe shumë figura të jetës fetare, politike e shoqërore.

Lexo me teper

Si duhet ta presim muajin e Ramazanit

Allahu i Lartmadhëruar në Librin e Tij fisnik thotë: "O ju që keni besuar! Agjërimi është bërë obligim për ju sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush, që të jeni më të devotshëm (më të përkushtuar)". (El Bekare: 183).

Lexo me teper

Si do ta presim mysafirin tonë të dashur

Kaluan ditët dhe netët, u ndërruan muajt, kaluan vitet dhe ja ne përsëri po presim muajin tonë të dashur Ramazanin, muajin e agjërimit dhe të Kur’anit, muajin e dhikrit dhe të ihsanit, muajin e namazit të natës dhe të forcimit të imanit. O Zoti ynë, na mundëso që ta presim muajin e bekuar të Ramazanit!

Lexo me teper