Tema

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve (I)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Vlera e kërkimit të diturisë dhe vlera e dijetarëve

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

Lexo me teper

Përgjegjësitë e dijetarëve dhe pasojat e zbehjes së rolit të tyre në shoqëri

(Përgjegjësia përballë privilegjit)

Lexo me teper

Zekati për fabrika, apartamente, ferma dhe të ngjashme

“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267).

Lexo me teper

Nata e Kadrit.

lbën Abasi ka thënë: "Në këtë natë shkruhen në librin Amë ç'do të behet gjatë një viti, qoftë furnizim, shi, lindje, vdekje dhe Haxh.”

Lexo me teper

Nata e Kadrit, shancë e paqes se përhershme dhe stabile

"NE E ZBRITEM ATË (KUR'ANIN) NË NATËN E KADRIT. E Ç'TË BËRI TY TË DISH SE QËSHTË NATA E KADRIT? NATA E KADRIT ËSHTË MË E RËNDËSISHME SE NJË MIJË MUAJI ME LEJEN E ZOTIT TË TYRE NË (ATË NATË) TË ZBRESIN ENGJËJT DHE SHPIRTI (XHIBRILI) PËR SECILËN QËSHTJE. AJO (QË PERCAKTON ZOTI) ËSHTË PAQE DERI NË AGIM TË MËNGJESIT” EL KADR

Lexo me teper

Zekati dhe Sadekatul-fitri

Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”.

Lexo me teper

Duaja e dhjetë ditëve të fundit të ramazanit – tri hapa të duhur paraprakisht

“O Allah, ti je falës, e do faljen, prandaj falmi mëkatet!”

Lexo me teper

Koha më e bekuar e vitit – dhjetë ditët e fundit të Ramazanit

Transmetohet se Aishja r.a. i ka thënë Pejgamberit a. s.: “O i dërguar i Allahut, si të bëj dua në natën e Kadrit? Ai iu përgjigj: “O Allah, ti je falës fisnik Që e do faljen, prandaj, Të lutem, më fal mua”.

Lexo me teper

Personaliteti i njeriut dhe Ramazani

Vlerat e agjërimit janë të amshueshme dhe për këtë shkak formojnë personalitet që është i fuqishëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Vlerat e tilla nuk kanë vetëm afat kohor të kësaj bote, por edhe të botës tjetër, e cila do të jetë e amshueshme.

Lexo me teper