Tema

Porositë e fundit nga Muhamedi, alejhi selam

Para se të vdiste Muhamedi a.s. bëri haxhin lamtumirës, të cilin e kreu me shumë përkushtim dhe porosi për besimtarët, që të mbetet thuajse edhe takimi i fundit me një numër aq të madh të myslimanëve, në një vend të veçantë siç ishte fusha e Arafatit.

Lexo me teper

Pejgamberi a.s. në marrëdhënie me të tjerët

Gjatë kohës se Pejgamberit a.s., ne Gadishullin Arabik të pranishme ishin me shumë se një fe. Kishte të krishterë, hebrenj, zoroastriane, politeistë, dhe të tjerë qe nuk besonin fare.

Lexo me teper

Mëshira e Pejgamberit s.a.v.s.

Në çdo veprim të tij, në çdo fjalë të tij vërehet mëshira.

Lexo me teper

Një ditë në jetën e Pejgamberit, salallahu alejhi ve sellem

Të përshkruash vetëm 24 orëshin e jetës së një personi do të ishte plotësisht e pa mjaftueshme që ta njohim atë person, sepse asnjë ditë nuk përjetohet në tërësi njësoj sikurse tjetra.

Lexo me teper

Përshkrimi i fytyrës së Pejgamberit, salallahu alejhi ue selem

Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, është njeri, emocionet e tij janë të natyrshme si dhe të njerëzve të tjerë. Kur ka mohuar diçka, ose është zemëruar, ose diçka e ka bërë të lumtur, kjo është vërejtur në fytyrën e tij.

Lexo me teper

Pejgamberi a.s. dhe të tjerët

Historia dhe fjalët e Pejgamberit a.s. na tregojnë shembullin më të mirë se si duhet të sillemi karshi jomyslimanëve, me mirësi, mëshirë, moral të mirë, kulturë të mirë, falje, shoqërim të mirë, ndihmesë ndaj tyre, drejtësi. Shembuj të ndryshëm mund të nxjerrim nga jeta e të Dërguarit të Allahut se si ai është sjellë me jomyslimanet.

Lexo me teper

Diversiteti në personalitetin e Muhamedit a.s.

“Ju kishit shembull më të lartë në të dërguarin e Allahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në Botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun’’. (El Ahzabë, 21).

Lexo me teper

Muhamedi a.s. dhe toleranca në traditën e tij profetike

Shumë njerëz mendojnë se Islami u përhap me shpatë dhe se Islami është sinonim me shtypjen, shtrëngimin dhe mohimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Për më tepër, shumë vende perëndimore Islamin e barazojnë me intolerancën dhe ekstremizmin. Madje edhe një pjesë e mendimtarëve (jomyslimanë), politikanë dhe klerikë, kanë këmbëngulur në ngjitjen e këtij imazhi shumë negativ dhe të gabuar.

Lexo me teper

Statusi i lartësuar i zotërisë sonë Muhamedit a.s.

Prejardhja fisnike e pejgamberit Muhamed a.s.(1)

Lexo me teper