Familly Kost Elite

Sexhdeja, llojet dhe rregullat

Abduladhim b. Bedevij el Halefij

Lexo me teper

Israja dhe Mi'raxhi në fokusin akaidor

Nexhat Ibrahimi

Lexo me teper

Konferenca e Shejtanit

“Njerëzit janë si Hëna, edhe ata e kanë anën e tyre të errët”

Lexo me teper

Përse nuk falesh?

Zoti të krijoi në formën më të bukur, të pajisi me dëgjim, të parë dhe mendje.

Lexo me teper

Ajshja r.a.

Vajza e Ebu Bekrit r.a. dhe njëherit bashkëshortja më e dashur e pejgamberit s.a.v.s. u lind në vitin e katërt të Shpalljes.

Lexo me teper

Guri i zi

Pavarësisht faktit se feja Islame është fe e pastër dhe e përkryer monoteiste si asnjë fe tjetër mbi rruzullin tokësor disa orientalistë dhe të krishterë janë munduar që gurin e zi ta përshkruajnë thjesht si një “ritual pagan të përfshirë në Islam”.

Lexo me teper

Ndalimi i pijeve alkoolike në Kur’an dhe Bibël

Dr. ZAKIR NAIK përgjigjet në pyetjet lidhur me ndalimin e alkoolit në Kuran dhe Bibël.

Lexo me teper

Bibla apo Kur’ani

Mexhdi Merxhan, ish misionar i krishterë, rrëfen:

Lexo me teper

Elemente artistike letrare nga sureja Jusuf

Si çdo fe tjetër, edhe feja islame ka librin e saj të shenjtë – hyjnor. Ai libër është Kurani – fjalë e Zotit e kthyer në arabishte të pastër. Kurani – libri i shenjtë i muslimanëve, është mrekullia – mu’xhiezja më e lartë (madhe) e Pejgamberit tonë Muhammedit a.s.

Lexo me teper

Letrat e dërguara të Pejgamberit a.s

Pejgamberi a.s kohë pas kohe ka dërguar letra për thirrje në Islam mbretërve të shteteve të ndryshme si dhe guvernatorëve të qyteteve të ndryshme. Disa nga këto letra kanë mbërritur deri në kohën tonë të ruajtura nëpër muze të ndryshme. Këto letra pra janë ato letra të cilat janë thirrëset për fenë më të nderuar e më të lartë tek All-llahu xh.sh.

Lexo me teper