Tema

Aliu r.a. – Heroi i luftës dhe paqes

Dr. Aid el-Karni

Lexo me teper

Hipokrizia

Hipokrizia apo dyfytyrësia, në kuptimet e thjeshta që gjenden në fjalor, është shtirje ose simulim pasjeje virtyte a bërje mirë.

Lexo me teper

Sexhdeja, llojet dhe rregullat

Abduladhim b. Bedevij el Halefij

Lexo me teper

Israja dhe Mi'raxhi në fokusin akaidor

Nexhat Ibrahimi

Lexo me teper

Konferenca e Shejtanit

“Njerëzit janë si Hëna, edhe ata e kanë anën e tyre të errët”

Lexo me teper

Përse nuk falesh?

Zoti të krijoi në formën më të bukur, të pajisi me dëgjim, të parë dhe mendje.

Lexo me teper

Ajshja r.a.

Vajza e Ebu Bekrit r.a. dhe njëherit bashkëshortja më e dashur e pejgamberit s.a.v.s. u lind në vitin e katërt të Shpalljes.

Lexo me teper

Guri i zi

Pavarësisht faktit se feja Islame është fe e pastër dhe e përkryer monoteiste si asnjë fe tjetër mbi rruzullin tokësor disa orientalistë dhe të krishterë janë munduar që gurin e zi ta përshkruajnë thjesht si një “ritual pagan të përfshirë në Islam”.

Lexo me teper

Ndalimi i pijeve alkoolike në Kur’an dhe Bibël

Dr. ZAKIR NAIK përgjigjet në pyetjet lidhur me ndalimin e alkoolit në Kuran dhe Bibël.

Lexo me teper

Bibla apo Kur’ani

Mexhdi Merxhan, ish misionar i krishterë, rrëfen:

Lexo me teper