Familly Kost Elite

Vesvesja – sëmundja dhe shërimi

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar kurse përshëndetjet qofshin mbi Muhammedin, familjen dhe shokët e tij!

Lexo me teper

Njëshmëria absolute e Krijuesit

Zoti i Gjithëfuqishëm i hedh poshtë pretendimet se Zoti ka bir apo se Ai është pjesë e trinisë, prandaj në Kur’anin e shenjtë thotë:

Lexo me teper

Këshillat e Imam Ebu Hanifes për nxënësin e tij

Këshillat që Imam Ebu Hanifja i dha një nxënësi të tij:

Lexo me teper

Mrekullueshmëria e ketij Hadithi

Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë: "Disa njerëz do të vijnë Ditën e Gjykimit dhe imani i tyre do të jetë i pashëm. Drita e tij do të shndrit prej gjokseve të tyre dhe prej duarve të djathta të tyre. Kështu që do t’u thuhet atyre, `Përgëzim për juve sot!" Esselamu Alejkum dhe mirësi për ju! Hyni në atë (Xhennet) përherë! Kështu që Engjëjt dhe Pejgamberët do tua kenë lakmi për dashurin e All-llahut ndaj tyre!

Lexo me teper

Këshilla të arta

Një dijetarë thotë:

Lexo me teper

Të jetosh me Muhammedin (alejhi selam)

Të qenët i vetëmjaftueshëm, i dashur e i nevojshëm për të tjerët ka vetëm një kahje drejtë të cilit janë drejtuar njerëzit e mençur dhe të gjithë ata të cilët i kanë thirrur mendjes

Lexo me teper

Të qenët ekstravagant

Ekstravaganca paraqet tejkalim a teprim të shfrenuar ose të papërballueshëm, qoftë në veprime a në mendime; harxhim ose shpenzim i tepërt për sa i përket parave; rast harxhimi i tepërt për ndonjë gjë.

Lexo me teper

Dija namazit tënd vlerën dhe krenohu me të!

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit. Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi,si dhe pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim? Si të arrij që të kem rehati dhe kënaqësi në namazin tim? E pyetje tjera të ngjashme.

Lexo me teper

Viti i elefantëve

Mëkëmbësi i sundimtarit të Abisinisë në Jemen, c, duke parë se arabët pelegrinojnë Ka'ben, e ndërton një kishë të madhe në san'a. Dëshironte që haxhilerët të kthehen në san'a, në vend të Mekës.

Lexo me teper