Familly Kost Elite

Këshilla të arta

Një dijetarë thotë:

Lexo me teper

Të jetosh me Muhammedin (alejhi selam)

Të qenët i vetëmjaftueshëm, i dashur e i nevojshëm për të tjerët ka vetëm një kahje drejtë të cilit janë drejtuar njerëzit e mençur dhe të gjithë ata të cilët i kanë thirrur mendjes

Lexo me teper

Të qenët ekstravagant

Ekstravaganca paraqet tejkalim a teprim të shfrenuar ose të papërballueshëm, qoftë në veprime a në mendime; harxhim ose shpenzim i tepërt për sa i përket parave; rast harxhimi i tepërt për ndonjë gjë.

Lexo me teper

Dija namazit tënd vlerën dhe krenohu me të!

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit. Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi,si dhe pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim? Si të arrij që të kem rehati dhe kënaqësi në namazin tim? E pyetje tjera të ngjashme.

Lexo me teper

Viti i elefantëve

Mëkëmbësi i sundimtarit të Abisinisë në Jemen, c, duke parë se arabët pelegrinojnë Ka'ben, e ndërton një kishë të madhe në san'a. Dëshironte që haxhilerët të kthehen në san'a, në vend të Mekës.

Lexo me teper