Tregime

Hardhuca në mur

Gjatë renovimit të një shtëpie në Japoni, një punëtor ndërtimtar duhej ta përmirësonte murin e vjetruar.

Lexo me teper

Duhet pakëz të afrohemi

Një njeri e kishte humbur punën me të cilën e mbante familjen e vet, dhe kështu ra në depresion të thellë dhe nuk dinte kujt t'i drejtohej ...

Lexo me teper

Fshatari i lumtur me katër grosh të hallallit

Një mbret doli të shëtiste dhe pa një fshatar të lumtur, i cili këndonte duke lëvruar tokën.

Lexo me teper

Mbreti dhe frutat pavdekshmërisë

Një dijetar, duke qeshur, një ditë tha: Në Indi është një pemë. Kush i ha frutat e saj, nuk plaket, nuk vdes dhe mbetet gjithmonë i ri. Fjalët e këtij dijetari arritën te mbreti, të cilit i lindi dëshira që t'i kishte ato frute.

Lexo me teper

Nëse ti nuk ma kthen të drejtën time, unë do të ankohem te Ai që është më i fuqishëm se ti

Transmetohet se në kohën Kalifit abasit, el-Mansuri, një nga guvernatorët e tij ia kishte uzurpuar pronën një muslimani të urtë dhe të devotshëm, kështu që ai vendosi të ankohet te kalifi, al-Mansuri.

Lexo me teper

Namazi me xhemat

Ibnu Omer Kavariri, njëri prej mësuesve të Buhariut, Muslimit dhe Ebu Davudit, tregon:

Lexo me teper

I pëlqente ngjyra e gjelbër

Një njeri, duke ecur rrugës, pa një mik të vjetër. Ishte ditë e premte dhe po thirrej ezani i xhumasë.

Lexo me teper

Pyetje dhe përgjigje

Një dijetar mori këto përgjigje nga pyetjet që i bëri njërit prej nxënësve të tij:

Lexo me teper

Rezultati i drejtësisë dhe sinqeritetit

Një njeri përsëriste të njëjtën lutje para derës së Haremit Sherif: “Allahu im, ndihmoji të drejtët dhe mbroji ata që largohen nga gjynahet!”

Lexo me teper

Sundimtari dhe plaku i urtë

Një sundimtar bashkë me shoqëruesit e tij, doli për shëtitje. Gjatë rrugës kaloi nga një fshat ku shikoi një plak, i cili po punonte me shumë zell kopshtin e vet.

Lexo me teper