Tregime

Këshilla

Njëherë një njeri shkoi te Selman Farisiu r.a., për të kërkuar këshillë.

Lexo me teper

Dituria e bariut në gjashtë gjëra

Kishte takuar Isa, alejhis-selam, një bari delesh në shkretëtirë dhe i kishte thënë: - O njeri, e kalove jetën duke qenë bari në shkretëtirë. Sikur ta kishe kaluar jetën duke kërkuar dituri, do të ishte më mirë për ty!

Lexo me teper

Hajduti dhe njeriu i ditur

Një tregim i bukur i fitimit të zemrës së njerëzve duke i falur dhe duke u sjell me mirësi, është edhe ky:

Lexo me teper

Dialogu ndërmjet profesorit dhe studentes mbi mbulesën e gruas

Një profesor kuvajtan tregon:

Lexo me teper

Njeriu i durueshëm dhe dijetari

I ankohet një njeri dijetarit duke i thënë:

Lexo me teper

Jeta martesore si fletë e bardhë

Një djalë i ri sapo ishte martuar dhe kishte filluar jetën martesore.

Lexo me teper

Cili është roli i vështirësive në jetët tona?

Një burrë gjeti një lëvozhgë të fluturës dhe vërejti se në te u shfaq një vrimë e vogël ...

Lexo me teper

Miliarderi i cili refuzoi të japë zekatin

Ky është tregimi për një miliarder saudit i cili refuzoi të japë zekat, të cilin e ka rrëfyer dijetari Hasan Ejubi, derisa ka qenë kryesues i Këshillit të Zekatit në Arabinë Saudite.

Lexo me teper

Kimetin e di vetëm ai që ia di vlerën

Dikur një dijetar i dha nxënësit që e kishte edukuar vetë një gurë shumë të ndritshëm dhe i tha: “Bir! Merre këtë dhe tregojua tregtarëve që të dalin para! Pyeti ata se sa para japin për të! Por, kurrsesi mos e shit, dhe në fund sille këtu! Ti vetëm shiko se çfarë do të të thonë! Pastaj eja te unë dhe më trego!”

Lexo me teper

Ndoshta diçka e mirë fshihet te një e keqe

Tregohet për një njeri i cili quhej Enes ibn Amir.

Lexo me teper