Tregime

Bashkëpunimi, çelësi i suksesit - Kooperimi

Bashkëpunimi është të punosh së bashku për një ideal; është diçka që ndërmarrim në punë dhe ku secili ka rolin e tij që sinqerisht ta përfundojë atë.

Lexo me teper

Allahu nuk ia kthen duart bosh robit kur ai ngre duart drejt Tij

Gjatë studimit tim në Damask kisha një mik i cili quhej Sheik Basit. Ai dhe gruaja e tij njiheshin si njerëz shumë të devotshëm. Ata jetonin në një zonë të quajtur Haxher ul-Esved.

Lexo me teper

Mbreti dhe dhurata e lypësit

Çdo mëngjes në një mbretëri të vogël, por të pasur, një lypës pa fjalë i sillte mbretit nga një mollë, e pastaj shkonte.

Lexo me teper

Një tregim interesante nga Shejh Muhammed Hassani

Isha duke u përgatitur ta mbaj një ligjëratë në Mekë, kur mu drejtua një njeri, dhe më tha: "Shejh Muhammed, të lutëm në emër të Allahut, të mos thuash asgjë para se t’më dëgjosh mua!"

Lexo me teper

Plaku dhe ena prej druri

Ishte një plak i cili jetonte me djalin, nusen dhe nipin e tij.

Kur plaku filloi të hyj në moshën e shtyrë nuk ishte më në gjendje të ushqehej normalisht, duart i dridheshin dhe ushqimi i binte nga dora.

Lexo me teper

Plaku i urtë dhe pema frytdhënëse!

Në atarin e fshatit gjendej një pemë e cila çdo vjet prodhonte shumë fryte. Fëmijët e dinin kohës kur kjo pemë i pjek frytet e saja, dhe gjithnjë shkonin për të ngrënë prej saj. Ditë e më shumë i rritej nami kësaj peme për prodhimin e saj, saqë vetëm sa nuk ishte shpallur e shenjtë.

Lexo me teper

Plaku i varfër dhe të rinjtë arrogantë

Disa të rinj me të parë një plak të varfër, deshën të argëtohen. E rrethuan dhe filluan ta ofendojnë me fjalë të shëmtuara.

Lexo me teper

Gjyshi dhe nipi i mençur

Një njeri e kishte babain plak dhe invalid. Gruaja gjithmonë i ankohej burrit: - Babai yt po krijon probleme, unë nuk mund të kujdesem më për të. Ose largoje nga shtëpia, ose largohem unë!

Lexo me teper

Monedha e mirësisë

Njëherë, shkrimtari i madh rus Dostojevski ishte duke bërë shëtitjen e mbrëmjes. Ashtu, duke ecur i shkujdesur, dëgjoi zërin e një lypëseje, që i kërkonte t’i jepte diçka.

Lexo me teper

I varfëri dhe njeriu i urti

I varfëri pyet njeriun e urtë:

Lexo me teper