Tregime

Tregimi i marangozit

Një marangoz i vjetër përgatitej për t'u pensionuar. I tha punëdhënësit të tij se do të tërhiqej nga puna e ndërtimtarisë për të jetuar i qetë.

Lexo me teper

Copëza e pasqyrës

Kur profesori përfundoi ligjëratën, si rëndom tha: - a ka pyetje?
Një student ngriti dorën: - Profesor, cili është qëllimi i jetës?

Lexo me teper

Përse qan?

Me një rast, një mësues dhe nxënësit e tij po kalonin pranë një fushe ku një fshatar po punonte arën. Këpucët e vjetra i kishte lënë në një skaj të arës. Varfëria e tij vërehej në rroba dhe në këpucë.

Lexo me teper

Hardhuca në mur

Gjatë renovimit të një shtëpie në Japoni, një punëtor ndërtimtar duhej ta përmirësonte murin e vjetruar.

Lexo me teper

Duhet pakëz të afrohemi

Një njeri e kishte humbur punën me të cilën e mbante familjen e vet, dhe kështu ra në depresion të thellë dhe nuk dinte kujt t'i drejtohej ...

Lexo me teper

Fshatari i lumtur me katër grosh të hallallit

Një mbret doli të shëtiste dhe pa një fshatar të lumtur, i cili këndonte duke lëvruar tokën.

Lexo me teper

Mbreti dhe frutat pavdekshmërisë

Një dijetar, duke qeshur, një ditë tha: Në Indi është një pemë. Kush i ha frutat e saj, nuk plaket, nuk vdes dhe mbetet gjithmonë i ri. Fjalët e këtij dijetari arritën te mbreti, të cilit i lindi dëshira që t'i kishte ato frute.

Lexo me teper

Nëse ti nuk ma kthen të drejtën time, unë do të ankohem te Ai që është më i fuqishëm se ti

Transmetohet se në kohën Kalifit abasit, el-Mansuri, një nga guvernatorët e tij ia kishte uzurpuar pronën një muslimani të urtë dhe të devotshëm, kështu që ai vendosi të ankohet te kalifi, al-Mansuri.

Lexo me teper

Namazi me xhemat

Ibnu Omer Kavariri, njëri prej mësuesve të Buhariut, Muslimit dhe Ebu Davudit, tregon:

Lexo me teper

I pëlqente ngjyra e gjelbër

Një njeri, duke ecur rrugës, pa një mik të vjetër. Ishte ditë e premte dhe po thirrej ezani i xhumasë.

Lexo me teper