Tregime

Furnizimin kërkoje vetëm nga Allahu xh.sh.

Kishin qenë dy të varfër, njëri prej tyre i lutej Allahut xh.sh., duke thënë:

Lexo me teper

Rrëfimi i një mbreti

Shkoi një poet tek mbreti dhe recitoi një poezi, në të cilën e lëvdonte mbretin.

Lexo me teper

Bisedë me lapsin!

Punuesi i lapsave ndanë njërin laps në një anë dhe para se ta fusë në kuti, i thotë:

Lexo me teper

I pasuri dhe dy rekate namaz

Një i pasur rrëfen një rast të veçantë në jetën e tij.

Lexo me teper

Një ngjarje e mahnitshme

Një ditë një njeri i varfër i solli një kalavesh rrushi Muhammedit, salAllahu alejhi ue selem, si dhuratë.

Lexo me teper

Fuqia e istigfarit (kërkim faljes)

Ky tregim vjen nga jeta e Imam Ahmed bin Hanbelit, dijetarit të njohur islam. Imam Ahmedi është edhe themelues i shkollës hanbelij dhe një nga studiuesit më të njohur suni, shpeshherë i quajtur "Shejh el-islam" ose "imam i ehli sunetit."

Lexo me teper

Plaku i durueshëm dhe falënderues

Me të zbritur nga mali një fshatar kaloi pranë një plaku të verbër e i prekur nga shumë sëmundje në gjithë trupin e tij. Përveç kësaj, ai ishte i paralizuar dhe i detyrua të qëndroj në pozitë të ulur.

Lexo me teper

Njeriun të cilin Pejgamberi s.a.v.s. e përgëzoi me Xhennet përmes ëndrrës

Një nga thirrësit në Islam, nga Arabia Saudite, me rastin e shoqërimit me të rinjtë, e ka treguar një tregim, ndoshta ndër më të çuditshmit.

Lexo me teper

Tregim i dobishëm: Surja si mehr

Hiba Ammar shkruan: Kur babai im i propozoi martesë nënës sime, si dhuratë të kurorës (mehr) vendosi t’ia dhuroj suren Ali Imran, të cilën e kishte mësuar përmendësh.

Lexo me teper