Tregime

Si do ta dish a je njeri i dynjasë apo njeri i ahiretit

Një njeri erdhi tek një dijetar dhe i tha: - "Dëshiroj të di a jam njeri i dynjasë apo njeri i Ahiretit, gjegjësisht a më shumë e dua dynjanë apo Ahiretin?"

Lexo me teper

Mbreti dhe shërbëtori i tij i menqur

Një mbreti kishte dhjetë qen të egër, të cilët i shfrytëzonte për t’i torturuar shërbëtorët e tij që bënin gabime.

Lexo me teper

Për shkak të lutjes së sinqertë Allahu ia fali të gjitha mëkatet

Një i pasur ishte përgatitur të niset për haxh. Para se të nisej një i varfër e luti që ta shoqëroj dhe ta shërbyer atë gjatë kësaj rruge të gjatë. I pasuri pranoi dhe kështu u nisën së bashku.

Lexo me teper

Përfitoi nga duaja e babait

Tregon një hoxhë:

Lexo me teper

Fuqia e lutjes

Është rrëfim interesant për një njeri me prejardhje egjiptiane, por që jeton në qytetin e bukur të Medines, i cili ka kryer haxhin për 20 vite rresht, për çdo vit.

Lexo me teper

Ibrahim ibn Edhemi dhe hurmat

Një natë Ibrahim ibn Ed'hemi fjeti nën një shkëmb në Jerusalem.
Ëndërr i pa dy melekë duke zbritur nga qielli.

Lexo me teper

Lutja e cila pranohet

Isha duke u kthyer nga puna, kur papritmas në skaj të rrugës e vërejta një plak.

Lexo me teper

Ende e ndiej shijen e saj të ëmbël në gojën time

Në spital qëndronte i shtrirë një njeri i moshuar i palëvizshëm. Çdo ditë, atë e vizitonte një djalosh i ri – ulej afër tij, e ushqente, e pastronte, e shëtiste në kopshtin e spitalit, e pastaj i ndihmonte sërish të shtrihej, dhe shkonte vetëm atëherë kur plakut më nuk i duhej asgjë ...

Lexo me teper

Duaja e pranuar nga sinqeriteti i besëlidhjes dhe marrëveshjes me Allahun

I vdiq i prindi, dhe nuk i erdhi askush në përcjelljen e xhenazes së tij!! I biri, e mori xhenazen dhe e dërgoi në shkretinë për ta varrosur! Një bari i shkretëtirës, i cili kujdesej për dhentë, e vërejti djaloshin, dhe iu afrua, dhe i tha: Ku janë njerëzit?! Pse e varros prindin i vetëm?!

Lexo me teper