Tregime

Namazi në momentin e fundit

Djersitesha dhe dridhesha si asnjëherë në jetë. Sytë ishin të drejtuar kah peshorja e veprave duke pritur vendimin.

Lexo me teper

Pozita e nënës

Tregimi në vazhdim është rreth një muslimani të ri dhe nënës së tij.

Lexo me teper

Njeriu që deshi rrobat e gjelbra

Njeriu duke ecur rrugës e pa një mik të vjetër. Ishte dita e premte, thërriste ezani i xhumasë.

Lexo me teper

Bisedë me sorrën

H. Selim ef. Samiu

Lexo me teper

Nënë, më keni borxh 14.75 $!

Nëna po përgatiste darkën në kuzhinë, kur papritmas erdhi djali i saj me një letër në dorë. Djali në këtë letër kishte shkruar kështu:

Lexo me teper

Nuk gabova, pasi e kisha falë namazin e ihstiharës!

Një djalosh i cili kishte moshën për martesë, filloi si çdo i ri të kërkonte fatin e jetës dhe me cilësitë morale dhe familjare që kishte, filluan t’i vinin oferta te ndryshme për martesë.

Lexo me teper

Dashuria për nënën

Tregimi në vijim është një ngjarje e shkurtër, mirëpo shumë tërheqëse dhe kuptimplote. Mbetem me shpresë se do t’ju pëlqejë shumë...

Lexo me teper

Shija e Pendimit

E pranoi Islamin një djalosh i bukur i medinasëve i cili quhej Tha'lebeh b. Abdurrahman. Ai vazhdimisht i shërbente të dërguarit të Allahut (paqja qoftë mbi të) me dashuri të madhe dhe në çdo çast ishte pran tij.

Lexo me teper

Jeta jonë ndodhet në këtë tregim

Një ditë prej ditësh, një njeri ishte duke udhëtuar në një udhëtim, në shoqërim të gruas dhe fëmijëve të tij.

Lexo me teper

Tregim për pendimin e vërtetë

Ky është një tregim interesant për fuqinë e teubes, pendimit të sinqertë te Allahu xh.sh. Një vajzë marokene Leila El Heuli ishte sëmurë nga kanceri dhe mjekët nuk ishin në gjendje që ta shërojnë.

Lexo me teper