Tregime

Lotët e nënës

Kjo është një poezi që e ka shkruar një plakë, të cilën i biri e vendosi në shtëpinë e pleqve. Kaluan tre vite e ai nuk e vizitoi. Por, pa marrë parasysh, poezia është e mbushur me dashuri dhe mëshirë të nënës.

Lexo me teper

Allahu u përgjigjet lutjeve tona

Një djalosh i ri po dëgjonte ligjëratën e së mërkurës, në të cilën ligjëruesi shpjegonte mbi mënyrën se si duhet dëgjuar Allahu dhe si duhen respektuar urdhrat e Tij përmes intuitës.

Lexo me teper

Këpucët prej arit

Një ditë të ftohtë dimri një grua e varfër pa një djalë të vogël i cili punonte si shërbëtor tek shtëpia e një pasaniku.

Lexo me teper

Nëna me një sy

E kam pasur nënën me një sy ...

Lexo me teper

Këshilla.

Një ditë një musliman i vjetër po merrte abdest në një çezme.

Lexo me teper

Një i ngjashëm si Jusufi ...

E ka përmendur Ibnul-Kajjim në librin "Revdatul-muhibbin" duke thënë se ka ndodhur gjatë Kalifatit të Omer ibn el-Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me atë.

Lexo me teper

Margaritarë të urtësisë - Argumentet e Ebu Hanifes kundër pabesimtarëve

Erdhën njëherë pabesimtarët për të polemizuar me dijetarët myslimanë në lidhje me Allahun e Madhërishëm.

Lexo me teper

Tetë gënjeshtrat e nënës sime

Dr. Mustafa Akkad

Lexo me teper

Miqësia e vërtetë

Lufta ishte në një nga momentet e saj më të ashpra dhe njërit prej ushtarëve i ishte plagosur rëndë shoku i tij.

Lexo me teper

Tregimi i mbretit romak Herakliut me Ebu Sufjanin

Këtë tregim e shënon Buhariu, Muslimi, Ebu Davudi, Imam Ahmedi dhe është transmetuar në shumë libra të sunnetit.

Lexo me teper