Tregime

Nëna me një sy

E kam pasur nënën me një sy ...

Lexo me teper

Këshilla.

Një ditë një musliman i vjetër po merrte abdest në një çezme.

Lexo me teper

Një i ngjashëm si Jusufi ...

E ka përmendur Ibnul-Kajjim në librin "Revdatul-muhibbin" duke thënë se ka ndodhur gjatë Kalifatit të Omer ibn el-Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me atë.

Lexo me teper

Margaritarë të urtësisë - Argumentet e Ebu Hanifes kundër pabesimtarëve

Erdhën njëherë pabesimtarët për të polemizuar me dijetarët myslimanë në lidhje me Allahun e Madhërishëm.

Lexo me teper

Tetë gënjeshtrat e nënës sime

Dr. Mustafa Akkad

Lexo me teper

Miqësia e vërtetë

Lufta ishte në një nga momentet e saj më të ashpra dhe njërit prej ushtarëve i ishte plagosur rëndë shoku i tij.

Lexo me teper

Tregimi i mbretit romak Herakliut me Ebu Sufjanin

Këtë tregim e shënon Buhariu, Muslimi, Ebu Davudi, Imam Ahmedi dhe është transmetuar në shumë libra të sunnetit.

Lexo me teper

Përse është haram alkooli?

Një njeri i cili nuk kuptonte ose nuk dëshironte të kuptonte arsyen përse është haram alkooli shkoi tek një dijetar dhe e pyeti:

Lexo me teper

500 vjet ibadet

Shumë kohë më parë jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë ibadet Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërishëm krijoi për te një burim uji dhe një pemë shege që bënte frutë çdo dite.

Lexo me teper

Molla dhe Hallalli

Babai i imam Azam Ebu Hanifes ,i nderuari Thabit, një ditë teksa po merrte abdes buzë lumit pa një kokërr mollë që po notonte mbi ujë. E mori kokrrën e mollës dhe e kafshoi.

Lexo me teper