Tregime

Vetëm edhe pesë minuta!

Në parkun e lojërave për fëmije një grua u afrua për t'u ulur pranë një zonje tjetër.

Lexo me teper

Pozita e nënës

Tregimi në vazhdim është rreth një muslimani të ri dhe nënës së tij.

Lexo me teper

Njeriu që deshi rrobat e gjelbra

Njeriu duke ecur rrugës e pa një mik të vjetër. Ishte dita e premte, thërriste ezani i xhumasë.

Lexo me teper

Bisedë me sorrën

H. Selim ef. Samiu

Lexo me teper

Nënë, më keni borxh 14.75 $!

Nëna po përgatiste darkën në kuzhinë, kur papritmas erdhi djali i saj me një letër në dorë. Djali në këtë letër kishte shkruar kështu:

Lexo me teper

Shija e Pendimit

E pranoi Islamin një djalosh i bukur i medinasëve i cili quhej Tha'lebeh b. Abdurrahman. Ai vazhdimisht i shërbente të dërguarit të Allahut (paqja qoftë mbi të) me dashuri të madhe dhe në çdo çast ishte pran tij.

Lexo me teper

Tregim për pendimin e vërtetë

Ky është një tregim interesant për fuqinë e teubes, pendimit të sinqertë te Allahu xh.sh. Një vajzë marokene Leila El Heuli ishte sëmurë nga kanceri dhe mjekët nuk ishin në gjendje që ta shërojnë.

Lexo me teper

Historia e tre pleqve

Fehd b. Muhammed el Hamdan

Lexo me teper

Lotët e nënës

Kjo është një poezi që e ka shkruar një plakë, të cilën i biri e vendosi në shtëpinë e pleqve. Kaluan tre vite e ai nuk e vizitoi. Por, pa marrë parasysh, poezia është e mbushur me dashuri dhe mëshirë të nënës.

Lexo me teper

Allahu u përgjigjet lutjeve tona

Një djalosh i ri po dëgjonte ligjëratën e së mërkurës, në të cilën ligjëruesi shpjegonte mbi mënyrën se si duhet dëgjuar Allahu dhe si duhen respektuar urdhrat e Tij përmes intuitës.

Lexo me teper