Tregime

Këpucët prej arit

Një ditë të ftohtë dimri një grua e varfër pa një djalë të vogël i cili punonte si shërbëtor tek shtëpia e një pasaniku.

Lexo me teper

Nëna me një sy

E kam pasur nënën me një sy ...

Lexo me teper

Këshilla.

Një ditë një musliman i vjetër po merrte abdest në një çezme.

Lexo me teper

Një i ngjashëm si Jusufi ...

E ka përmendur Ibnul-Kajjim në librin "Revdatul-muhibbin" duke thënë se ka ndodhur gjatë Kalifatit të Omer ibn el-Hattabit, Allahu qoftë i kënaqur me atë.

Lexo me teper

Tregimi i mbretit romak Herakliut me Ebu Sufjanin

Këtë tregim e shënon Buhariu, Muslimi, Ebu Davudi, Imam Ahmedi dhe është transmetuar në shumë libra të sunnetit.

Lexo me teper

Përse është haram alkooli?

Një njeri i cili nuk kuptonte ose nuk dëshironte të kuptonte arsyen përse është haram alkooli shkoi tek një dijetar dhe e pyeti:

Lexo me teper

500 vjet ibadet

Shumë kohë më parë jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë ibadet Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërishëm krijoi për te një burim uji dhe një pemë shege që bënte frutë çdo dite.

Lexo me teper

Molla dhe Hallalli

Babai i imam Azam Ebu Hanifes ,i nderuari Thabit, një ditë teksa po merrte abdes buzë lumit pa një kokërr mollë që po notonte mbi ujë. E mori kokrrën e mollës dhe e kafshoi.

Lexo me teper

Hajr Inshallah …

Cila është domethënia dhe vlera e kësaj thënie që muslimani shumë shpesh e zë në gojë?

Lexo me teper

Flaka e qiriut

Një herë një lagje të Stambollit e kishte përfshirë zjarri. Flakët e zjarrit arritën deri në shtëpinë e një pashai. Vajza e pashait e cila ishte shumë e bukur, trembet shumë nga zjarri dhe për të shpëtuar del në rrugë dhe fillon të ecë pa e ditur se ku shkonte, derisa arriti e sfilitur para një xhamie. Aty pranë pa një dritë dhe shkoi e u fut brenda. Në dhomë pa një nxënës i cili po mësonte në flakën e qiriut.

Lexo me teper