Tregime

Pejgamberi, alejhi selam, njeriu më i butë

Tregon Xhabir Bin Abdil-lahu se ai kishte marrë pjesë në një betejë me Pejgamberin, alejhi selam, kah Nexhdi

Lexo me teper

Pejgamberi a.s. dhe udhëtari

Tregohet se një njeri kishte ardhur te Pejgamberi a.s. dhe e kishte pyetur atë:

Lexo me teper

Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Shkon një njeri tek hoxha dhe i thotë: - Si mund ta shoh Pejgamberin, alejhi selam, në ëndërr?

Lexo me teper

Një tregim nga Muhamedi s.a.v.s.

Kurani famëlartë përmban një numër të mirë të tregimeve disa prej tyre rrëfejnë jetën e pejgamberëve si tregimi i Ademit, Ibrahimit, Musait, Jusufit etj. E disa rrëfejnë jetën e njerëzve të devotshëm që kanë jetuar para nesh e disa të tjerë që na rrëfen Allahu për disa nga njerëzit që ishin kryeneçë mendjemëdhenj dhe të rebeluar me Allahun. Si Faraoni, Karuni, Nemrudi etj.

Lexo me teper

Ajjazi thyen gurin e çmuar

Sulltan Mahmudi kishte një shërbëtor i cili quhej Ajjaz. Ishte i njohur për sjelljen e tij të bukur dhe urtësi.

Lexo me teper

Respekti ndaj emrit të Muhamedit, a.s.

Ky është një tregim i cili më së miri dëshmon për respektin ndaj veprës, karakterit dhe emrit të Muhammedit, a.s. që e kishin muslimanët e më hershëm.

Lexo me teper

Këshilla e piktorit

Një piktor e këshilloi nxënësin e tij që pikturën e fundit ta vendos në një shesh ku kalojnë shumë njerëz, dhe pranë saj të vendos një laps të kuq me mbishkrim:

Lexo me teper

Mbështetem në Allahun ... unë bëj punën time, ndërsa Ai bën të veten

Tregon një punëtor nga Pakistani...

Lexo me teper

Gruaja dhe kadiu i mençur

Një grua për çdo ditë pohonte se fqiu i saj është hajn, e që në fund ky djalosh u ftua në pyetje në gjykatë. Pas disa ditëve u vërtetua se është i pafajshëm dhe u lirua, ndërsa gruaja që e kishte akuzuar u ftua në gjykatë. Gjatë pyetjeve për t’u mbrojtur, i tha kadiut: “Fjalët askujt nuk i bëjnë dëm!”

Lexo me teper

Mos u bëni si gomari nga ky tregim

Shpeshherë njeriu gjendet në mes dy qëllimeve dhe nuk mund të vendosë nga cili të shkojë ...

Lexo me teper