Tregime

Kam lindur për të qenë mbret!

Armiqtë, që rrëzuan mbretin nga froni, ia grabitën të birin – princin, dhe, duke qenë se ai ishte në një ambient mbretëror, atëherë menduan ta vazhdojnë edukimin e tij në ambiente luksi dhe dëfrimi, në mënyrë që ai të përjetojë degjenerimin më të madh, aq sa nuk do t’i kujtohej se kush ka qenë.

Lexo me teper

Argumentet e Ebu Hanifes kundër pabesimtarëve

Erdhën njëherë pabesimtarët për të polemizuar me dijetarët myslimanë në lidhje me Allahun e Madhërishëm.

Lexo me teper

Besimi dhe ndershmëria

Tregohet se një njeri ishte shumë i varfër. Jetonte me një grua e cila ishte e devotshme dhe fisnike.

Lexo me teper

Rrëfimi i dy gomarëve

Rrëfehet për një bujk se i posedonte dy gomarë dhe, një ditë nga ditët, vendosi që me njërin të bartë krip e me tjetrin enë dhe pjata.

Lexo me teper

Shitësi i tullumbaceve dhe fëmija me ngjyrë

Një shitës tullumbacesh kishte ditë që nuk kishte shitur asnjë tullumbace

Lexo me teper

Këshilla

Njëherë një njeri shkoi te Selman Farisiu r.a., për të kërkuar këshillë.

Lexo me teper

Dituria e bariut në gjashtë gjëra

Kishte takuar Isa, alejhis-selam, një bari delesh në shkretëtirë dhe i kishte thënë: - O njeri, e kalove jetën duke qenë bari në shkretëtirë. Sikur ta kishe kaluar jetën duke kërkuar dituri, do të ishte më mirë për ty!

Lexo me teper

Hajduti dhe njeriu i ditur

Një tregim i bukur i fitimit të zemrës së njerëzve duke i falur dhe duke u sjell me mirësi, është edhe ky:

Lexo me teper

Dialogu ndërmjet profesorit dhe studentes mbi mbulesën e gruas

Një profesor kuvajtan tregon:

Lexo me teper

Njeriu i durueshëm dhe dijetari

I ankohet një njeri dijetarit duke i thënë:

Lexo me teper