Tregime

Një ngjarje e mahnitshme

Një ditë një njeri i varfër i solli një kalavesh rrushi Muhammedit, salAllahu alejhi ue selem, si dhuratë.

Lexo me teper

Fuqia e istigfarit (kërkim faljes)

Ky tregim vjen nga jeta e Imam Ahmed bin Hanbelit, dijetarit të njohur islam. Imam Ahmedi është edhe themelues i shkollës hanbelij dhe një nga studiuesit më të njohur suni, shpeshherë i quajtur "Shejh el-islam" ose "imam i ehli sunetit."

Lexo me teper

Plaku i durueshëm dhe falënderues

Me të zbritur nga mali një fshatar kaloi pranë një plaku të verbër e i prekur nga shumë sëmundje në gjithë trupin e tij. Përveç kësaj, ai ishte i paralizuar dhe i detyrua të qëndroj në pozitë të ulur.

Lexo me teper

Njeriun të cilin Pejgamberi s.a.v.s. e përgëzoi me Xhennet përmes ëndrrës

Një nga thirrësit në Islam, nga Arabia Saudite, me rastin e shoqërimit me të rinjtë, e ka treguar një tregim, ndoshta ndër më të çuditshmit.

Lexo me teper

Tregim i dobishëm: Surja si mehr

Hiba Ammar shkruan: Kur babai im i propozoi martesë nënës sime, si dhuratë të kurorës (mehr) vendosi t’ia dhuroj suren Ali Imran, të cilën e kishte mësuar përmendësh.

Lexo me teper

Në prag të vdekjes të gjithë pendohen

Në një hadith përmendet që Pejgamberi s.a.v.s. ka pyetur për një sahab të sëmurë, ndërsa ata i thanë se ka vdekur.

Lexo me teper

I vetmuar në ishull

Një njeri anija e të cilit ishte përmbytur mbeti i vetmuar në një ishull.

Lexo me teper

Skamnori i pakujdesshëm

Tregohet se një herë në kohët e lashta, një mbret kishte dëgjuar se një skamnorë kishte thënë se sikur të kishte sado pak pasuri do të ishte në gjendje që të sundonte botët.

Lexo me teper

Punët e ahiretit janë më të mira dhe të përhershme

Thuhet se një ditë xhuma, Hamid Ellefaf ishte përgatitur të shkonte në xhami që ta falë namazin e xhumasë, por i preokupuar me disa punë, u gjet në dilemë si të veproj. Gomari i kishte humbur, miell i kishte mbetur në mulli dhe atë ditë ishte radha e tij ta ujit tokën me ujë nga lumi.

Lexo me teper