Hutbe

Nefsi i njeriut

Didmar ef.Faja

Lexo me teper

Trajtimi i dynjasë në peshoren e fesë islame

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Kujdesi nga shoqërimi me njerëz të këqij

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Të gjitha gjallesat i krijuam nga uji

Allahu i Madhëruar në Kur’anin famëlartë thotë: ”A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë? (el-Enbija, 30)

Lexo me teper

Realiteti i lumturisë dhe burimi i saj

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Rëndësia e fitimit hallall të pasurisë

Sedat ef.Islami

Lexo me teper

Vetëvrasja në Islam

Florim ef. Mellova

Lexo me teper

Nga jeta e Pejgamberit s.a.v.s.

Falënderimet, madhërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun xh.sh., Sunduesin e gjithë botëve, vetëm Atë e adhurojmë dhe vetëm prej Atij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, shpëtimi dhe bekimi qofshin mbi zotërinë tonë Muhammedin s.a.v.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij gjer në ditën e Gjykimit.

Lexo me teper

“Dhe thuaj erdhi e vërteta dhe u zhduk e kota”

Sedat ef.Islami

Lexo me teper