Familja

Si ti edukojmë ne bijtë tanë

Hyrje

Lexo me teper

Ruani pasardhësit tuaj prej zjarrit

Transmetohet se Pejgamberët gjithmonë kanë jetuar me shqetësimin për brezat e rinj dhe gjithmonë i janë lutur Allahut në lidhje me këtë çështje.

Lexo me teper

Përse fëmijët e parë janë më të ndjeshëm

Nënat dhe baballarët në përgjithësi ankohen se fëmijët e tyre të parë janë më të mbyllur në vetvete në krahasim me fëmijët e tjerë dhe se ata nuk mund të shprehen aq shumë sa fëmijët pas tyre.

Lexo me teper

Pyetësor mbi dashurinë e fëmijëve

Në këtë pyetësor, do u drejtojmë prindërve disa pyetjeve, të cilat duhet t’i përgjigjeni me: “Gjithmonë, ndonjëherë, rrallë ose asnjëherë.”

Lexo me teper

Mbi edukimin islam të rinisë sonë

Njëri ndër obligimet më të rëndësishëm mysliman, si anëtarë të bashkësisë islame, ndoshta më i pari dhe më me prioritet është edukimi islam i rinisë sonë. Angazhimi ynë dhe kujdesi të cilat i deponojnë në këtë fushë, duhet të jenë të vazhdueshme dhe nuk guxojnë kurrë të ndërpriten, përkundrazi duhet gjithnjë të përforcohen, ngase rinia e shëndoshë paraqet ardhmërinë e një populli.

Lexo me teper

Jeta familjare në Islam (II)

Familja: Objektivat dhe funksionet e saj

Lexo me teper

Jeta familjare në Islam (I)

Qasja Islame ndaj Jetës: Themelet

Lexo me teper

Ekonomia në jetën e bashkëshortëve

Ekonomia islame është kryerja e proceseve të ndryshme ekonomike si: blerje, shitje, këmbim etj, sipas parimeve të islamit, që të bëjë jo vetëm një jetë të ndershme, por edhe të fitojë kënaqësinë e Allahut në ahiret.

Lexo me teper

Gjyshërit, një pjesë e jona

Jeta është edhe më e bukur, kur në të jeni ju që përkundni djepe dhe lexoni përralla!

Lexo me teper

Prindër, luani sa më shumë me fëmijët tuaj!

Loja, pjesë përbërëse e jetës së secilit fëmijë.

Lexo me teper