Familja

Shenjat e një familjeje të lumtur

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve sellem, ka thënë:

Lexo me teper

Martesa me qëllim të shkurorëzimit

Shumë prej sfidave me të cilat sot ballafaqohen shoqëritë bashkëkohore në sfondin familjaro-shoqëror duket se nuk janë edhe aq të reja sa duken në shikim të parë. Fenomenet që rrezikojnë qelizën e parë të shoqërisë familjen, pothuajse një pjesë e tyre datojnë qysh nga kohët e hershme, mirëpo univerzaliteti i Sheriatit islam dhe gjithpërfshirshmëria e normave të tij kanë bërë që këto probleme në mos të evitohen në tërësi, por të reduktohen në masë tejet të madhe.

Lexo me teper

Ruajtja e lidhjeve familjare

Kjo temë ka të bëjë me rëndësinë e mbajtjes dhe ruajtjes së lidhjeve familjare. Allahu xh.sh. në Kur'an thotë: "Adhuroni Allahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve...”. (En-Nisaë, 36).

Lexo me teper

Njeriu që përkujdeset më së shumti për gruan dhe familjen e tij

“O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!” (Ali Imran: 102)

Lexo me teper

Fjalët pozitive, edukojnë fëmijë të aftë

Dr. Mustafa Ebu Sad

Lexo me teper

Kultura e sjelljes në martesë

Martesa është themeli i familjes. Pa martesë nuk ka familje ndërsa pa familje nuk ka as bashkësi njerëzore.

Lexo me teper

Si t’ua shpjegojmë fëmijëve Zotin?

Një nga pikat më kritike në edukimin e fëmijës është dhe edukimi fetar.

Lexo me teper

Dej-juthizmi i burrit në raport me bashkëshorten

Dej-juthizmi si nocion identifikon mospasjen xhelozi të burrit ndaj bashkëshortes së vet, për diçka që, natyrshëm, duhet të xhelozojë.

Lexo me teper

Preventivat e fesë Islame për të parandaluar konfliktin bashkëshortor (1)

Jeta bashkëshortore përveçqë është një etapë jete që lumturon çiftin, u mundëson atyre prehje dhe qetësi, shoqërohet me dashuri, bashkëpunimi dhe mirëkuptim.

Lexo me teper