Familja

Përkujtimi rreth përgjegjësisë së prindërve për edukimin e fëmijëve

Dashuria për fëmijët është natyrshmëri tek njeriu. Secili njeri dëshiron të ketë fëmijë.

Lexo me teper

Bashkëjetesa në mes çifteve, martesë apo lidhje e jashtëligjshme?!

Transformimet që po i pësojnë sot shoqëritë moderne pa dyshim se kanë karaktere shumëdimensionale, dhe shpeshherë kanë tendenca të lëkundin fuqishëm themelet e shoqërive. Këto transformime, si kurrnjëherë më parë, po lënë gjurmë të pashlyeshme në shoqëri, po u japin atyre orientime të reja dhe po u përcaktojnë objektiva jetese, ndryshe nga ato që ishin të njohura më parë.

Lexo me teper

Familja në perspektivën e realitetit

Formimi i familjes

Lexo me teper

Shenjat e një familjeje të lumtur

I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve sellem, ka thënë:

Lexo me teper

Martesa me qëllim të shkurorëzimit

Shumë prej sfidave me të cilat sot ballafaqohen shoqëritë bashkëkohore në sfondin familjaro-shoqëror duket se nuk janë edhe aq të reja sa duken në shikim të parë. Fenomenet që rrezikojnë qelizën e parë të shoqërisë familjen, pothuajse një pjesë e tyre datojnë qysh nga kohët e hershme, mirëpo univerzaliteti i Sheriatit islam dhe gjithpërfshirshmëria e normave të tij kanë bërë që këto probleme në mos të evitohen në tërësi, por të reduktohen në masë tejet të madhe.

Lexo me teper

Ruajtja e lidhjeve familjare

Kjo temë ka të bëjë me rëndësinë e mbajtjes dhe ruajtjes së lidhjeve familjare. Allahu xh.sh. në Kur'an thotë: "Adhuroni Allahun e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve...”. (En-Nisaë, 36).

Lexo me teper

Njeriu që përkujdeset më së shumti për gruan dhe familjen e tij

“O ju që keni besuar, keni frikë All-llahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni, pos duke qenë muslimanë!” (Ali Imran: 102)

Lexo me teper

Fjalët pozitive, edukojnë fëmijë të aftë

Dr. Mustafa Ebu Sad

Lexo me teper

Kultura e sjelljes në martesë

Martesa është themeli i familjes. Pa martesë nuk ka familje ndërsa pa familje nuk ka as bashkësi njerëzore.

Lexo me teper

Si t’ua shpjegojmë fëmijëve Zotin?

Një nga pikat më kritike në edukimin e fëmijës është dhe edukimi fetar.

Lexo me teper