Familja

Kultura e sjelljes në martesë

Martesa është themeli i familjes. Pa martesë nuk ka familje ndërsa pa familje nuk ka as bashkësi njerëzore.

Lexo me teper

Si t’ua shpjegojmë fëmijëve Zotin?

Një nga pikat më kritike në edukimin e fëmijës është dhe edukimi fetar.

Lexo me teper

Dej-juthizmi i burrit në raport me bashkëshorten

Dej-juthizmi si nocion identifikon mospasjen xhelozi të burrit ndaj bashkëshortes së vet, për diçka që, natyrshëm, duhet të xhelozojë.

Lexo me teper

Preventivat e fesë Islame për të parandaluar konfliktin bashkëshortor (1)

Jeta bashkëshortore përveçqë është një etapë jete që lumturon çiftin, u mundëson atyre prehje dhe qetësi, shoqërohet me dashuri, bashkëpunimi dhe mirëkuptim.

Lexo me teper

Si ta mësojmë fëmijën me namaz?

“Urdhërojini fëmijët tuaj me namaz kur të bëhen shtatë vjeç”, thotë Pro­feti ynë i nderuar a.s.

Lexo me teper

Edukimi islam i fëmijëve

Zemra e fëmijëve është një perlë e pastër, ku asgjë nuk është e gdhendur në të.

Lexo me teper

Martesa dhe pengesat në rrugë të saj

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Familja në Islam

Sistemi shoqëror në Islam është i përkufizuar në atë mënyrë që ai të kuptohet si ruajtës i racës njerëzore nga shfarosja, një derë komunikimi mes vete, një ndihmë për pastërti e virtyt dhe një anije e sigurisë në det.

Lexo me teper

Përgjegjësia prindërore për edukimin e fëmijëve

Marrëdhëniet familjare luajnë rol të madh në forcimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjes së anëtarëve të familjes dhe ka një ndikim në zhvillimin dhe formimin emocional të fëmijës.

Lexo me teper