Familja

Bajrami dhe fëmijët

Roli i shkencës në kreacionin e atmosferës së bajramit

Lexo me teper

Si ta mësojmë fëmijën me namaz?

“Urdhërojini fëmijët tuaj me namaz kur të bëhen shtatë vjeç”, thotë Pro­feti ynë i nderuar a.s.

Lexo me teper

Edukimi islam i fëmijëve

Zemra e fëmijëve është një perlë e pastër, ku asgjë nuk është e gdhendur në të.

Lexo me teper

Martesa dhe pengesat në rrugë të saj

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Familja në Islam

Sistemi shoqëror në Islam është i përkufizuar në atë mënyrë që ai të kuptohet si ruajtës i racës njerëzore nga shfarosja, një derë komunikimi mes vete, një ndihmë për pastërti e virtyt dhe një anije e sigurisë në det.

Lexo me teper

Përgjegjësia prindërore për edukimin e fëmijëve

Marrëdhëniet familjare luajnë rol të madh në forcimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjes së anëtarëve të familjes dhe ka një ndikim në zhvillimin dhe formimin emocional të fëmijës.

Lexo me teper

Kërkesat e fëmijës

Përpjekja për realizimin e kërkesave të fëmijës është gjë e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme për një zhvillim sa më të mirë të fëmijës në të gjitha aspektet.

Lexo me teper

Fëmijët tanë dhe Kur`ani

Edukimi i fëmijëve ka një rol të pazëvendësueshëm në edukimin e një shoqërie, sepse ata janë ardhmëria e saj dhe ardhmëria e një vendi. Shkolla e parë në të cilën edukohet fëmija, është shtëpia e tij, ose më konkretisht, prindërit e tij, prandaj në mendjen e tij të pastër nguliten fotografitë e para të edukatës konkrete, të cilat i sheh dhe i përjeton në familjen e tij.

Lexo me teper

Fshehtësia e një martese të lumtur

“Hyrje në bashkëshortësi

Lexo me teper

Testamenti (el-vesijetu) rregullat dhe dispozitat e tij në Islam (4)

Në shkrimin paraprak kam folur për testamentin e përfitimeve dhe mënyrën e realizimit të testamentit. Në këtë punim do të flasim për testamentin për të afërmit që nuk trashëgojnë, për çështjet për të cilat është mirë të lihet testamenti, për ekzekutuesin e testamentit si dhe për rastet kur testamenti shpallet i pavlefshëm.

Lexo me teper