Femra në Islam

A është e lehtë sot të jesh myslimane?

Khadija Watson

Lexo me teper

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet të jetë e besueshme, lojale, e dashur, e butë ndaj burrit të saj.

Lexo me teper

Mbulesa shenjë presioni apo lirie!

Për të qenë një besimtar i vërtetë, në bazë të Kuranit një ndër kërkesat themelore është që mendimet, ndjenjat dhe prirjet e njeriut duhet të anojnë në atë çfarë Allahu dhe i Dërguari i tij kanë vendosur.

Lexo me teper

Gruaja myslimane - shqiptare dhe kontakti i saj me Kuranin

Kumtesë e lexuar më 30 Prill 2010 me rastin e shënimit të 25 vjetorit të përkthimit të parë të plotë të Kuranit në gjuhën shqipe.

Lexo me teper

Denisa Paho, piktorja me shami nga Pogradeci, në një ekspozitë të veçantë në Tiranë

"Në Akademinë e Arteve isha e vetmja që mbaja shami"

Lexo me teper

Mbulesa (Hixhabi) veshje e ardhmërisë

“Plotësisht është e qartë se në shoqëritë ku mungon edukimi i shëndoshë moral i gjinisë femërore, mjerisht çdo ditë, nga ora në orë, apo thuaja çdo çast, dëgjojmë dhe jemi dëshmitar të rrëfimeve të tmerrshme përdhunime dhe abuzime të ndryshme seksuale ndaj grave.”

Lexo me teper

Disa fetva për çështjen e gruas në Islam

Këshilli evropian për fetva dhe kërkime

Lexo me teper

Karakteristikat e grave më të mira

Me të vërtetë, All-llahu na krijoi neve që ta adhurojmë Atë, dhe Ai krijoi çdo gjë në çifte (mashkull dhe femër) me qëllim që vazhdimësia e jetës të jetë e mundur, dhe që adhurimi ndaj Tij të jetë i sigurt (i provuar).

Lexo me teper

Pozita e gruas tek të tjerët dhe në islam

Fillimi i ardhjes së Islamit shpërndau shkëndijat e para përmirësuese individuale dhe sociale, duke i dhënë të drejtat absolute secilit individ, pa marrë parasysh gjininë, racën, ngjyrën dhe kombin. Individi ose personaliteti në Islam, ndërtohet dhe vlerësohet në bazë të dëlirësisë, moralit dhe diturisë, dhe assesi sipas gjinisë, racës ose kombit.

Lexo me teper