Femra në Islam

Hixhabi - kurora ime

Falënderimi qoftë për Allahun, Krijuesin e botëve, paqja e selami i Allahut qoftë për të dërguarin e Allahut, Muhammedin s.a.v.s., familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Llogarisë.

Lexo me teper

Aisha (r.a), shembull i femrës moderne

Rishikimi i personazheve historik, Aisha roli i saj ne shoqërinë Islame antike dhe moderne

Lexo me teper

Lulëzim diturie, aromë amësie

Frymëzimi për këtë punim më ka ardhur nga fotografia e kësaj nëne të re palestineze që në ditën diplomimit të saj 'sfilon' duke mbajtur në njërën dorë foshnjën e saj dhe në tjetrën diplomën e saj. Kjo fotografi fitoi shpërblim në garën e unionit të fotografëve arabë në Evropë, në një konkurrencë prej 4164 fotove dhe mijëra foto reporterëve nga mbarë bota.

Lexo me teper