Femra në Islam

Gjendja dhe sfidat e të rejave tona

Dr. Jusuf El-Kardavi

Lexo me teper

Kur një grua bëhet më e bukur?

Një ditë, Vetja ime – tërë kohën duke më ndaluar nga e mira, duke më joshur në një gjë të keqe – më pyeti, “Kur një grua bëhet më e bukur në sytë tuaj?

Lexo me teper

A është e lehtë sot të jesh myslimane?

Khadija Watson

Lexo me teper

Gruaja jote

Shumicën prej artikujve që kam lexuar për martesën, fokusohen në atë se si gruaja duhet të jetë e besueshme, lojale, e dashur, e butë ndaj burrit të saj.

Lexo me teper

Mbulesa shenjë presioni apo lirie!

Për të qenë një besimtar i vërtetë, në bazë të Kuranit një ndër kërkesat themelore është që mendimet, ndjenjat dhe prirjet e njeriut duhet të anojnë në atë çfarë Allahu dhe i Dërguari i tij kanë vendosur.

Lexo me teper

Gruaja myslimane - shqiptare dhe kontakti i saj me Kuranin

Kumtesë e lexuar më 30 Prill 2010 me rastin e shënimit të 25 vjetorit të përkthimit të parë të plotë të Kuranit në gjuhën shqipe.

Lexo me teper

Denisa Paho, piktorja me shami nga Pogradeci, në një ekspozitë të veçantë në Tiranë

"Në Akademinë e Arteve isha e vetmja që mbaja shami"

Lexo me teper

Mbulesa (Hixhabi) veshje e ardhmërisë

“Plotësisht është e qartë se në shoqëritë ku mungon edukimi i shëndoshë moral i gjinisë femërore, mjerisht çdo ditë, nga ora në orë, apo thuaja çdo çast, dëgjojmë dhe jemi dëshmitar të rrëfimeve të tmerrshme përdhunime dhe abuzime të ndryshme seksuale ndaj grave.”

Lexo me teper

Disa fetva për çështjen e gruas në Islam

Këshilli evropian për fetva dhe kërkime

Lexo me teper