Femra në Islam

Pozita e gruas tek të tjerët dhe në islam

Fillimi i ardhjes së Islamit shpërndau shkëndijat e para përmirësuese individuale dhe sociale, duke i dhënë të drejtat absolute secilit individ, pa marrë parasysh gjininë, racën, ngjyrën dhe kombin. Individi ose personaliteti në Islam, ndërtohet dhe vlerësohet në bazë të dëlirësisë, moralit dhe diturisë, dhe assesi sipas gjinisë, racës ose kombit.

Lexo me teper

Hixhabi - kurora ime

Falënderimi qoftë për Allahun, Krijuesin e botëve, paqja e selami i Allahut qoftë për të dërguarin e Allahut, Muhammedin s.a.v.s., familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Llogarisë.

Lexo me teper

Aisha (r.a), shembull i femrës moderne

Rishikimi i personazheve historik, Aisha roli i saj ne shoqërinë Islame antike dhe moderne

Lexo me teper

Lulëzim diturie, aromë amësie

Frymëzimi për këtë punim më ka ardhur nga fotografia e kësaj nëne të re palestineze që në ditën diplomimit të saj 'sfilon' duke mbajtur në njërën dorë foshnjën e saj dhe në tjetrën diplomën e saj. Kjo fotografi fitoi shpërblim në garën e unionit të fotografëve arabë në Evropë, në një konkurrencë prej 4164 fotove dhe mijëra foto reporterëve nga mbarë bota.

Lexo me teper