Bota Islame

Muslimanët në Poloni po lulëzojnë

Muslimanët e Varshavës po lulëzojnë në bashkësinë e tyre të vogël në një kënd të kryeqytetit; një mikro kozmos në vendin me popullsi shumicë katolike.

Lexo me teper

Islami në Kinë - historiku i bashkësisë islame në kinë

Fillimet e bashkësisë myslimane në Kinë, sipas burimeve historike tradicionale klasike islame, lidhen me udhëtimet e katër sahabëve të njohur në Kinë.

Lexo me teper

Mali - Përhapja e fesë islame në Mali

Të dhëna statistikore1:

Lexo me teper

Tunizia - Përhapja e fesë islame në Tunizi

TË DHËNA STATISTIKORE(1):

Lexo me teper

Turqia - Përhapja e fesë islame në Turqi

Të dhëna statistikore: (1)

Lexo me teper

Surinami, përhapja e fesë islame në Surinami

Të dhënat statistikore(1):

Lexo me teper

Islami në Kroaci - model për tërë Evropën

Kryetari i Meshihatit (Kryesisë) të Bashkësisë Islame në Kroaci propozon që Evropa të pranoj modelin e rregullimit të pozitës së myslimanëve në këtë shtet.

Lexo me teper

Malajzia - Historia e përhapjes së Islamit në Malajzi

Pozita gjeografike

Lexo me teper

Emirate e Bashkuara Arabe

Të dhënat statistikore:

Lexo me teper