Bota Islame

Pigmejët, muslimanët e veçantë të Afrikës

Në malet ekuatoriale të Afrikës ekziston një popull indigjen, i njohur si Pigmej. Ajo çka i karakterizon në përgjithësi ata është se janë shtatë shkurtër. Gjatësia mesatare e tyre arrin deri 150 cm.

Lexo me teper

Afrika, toka e Islamit

Historiani i falshëm arab, Ibën Halduni ka shkruar që emri "Ifrikija" u vu sipas Ifrikos bin Kais bin Sam, një nga mbretërit e Jemenit.

Lexo me teper

Në Meksikë Islami është në rritje

Në një fluturim me aeroplan duke u kthyer në shtëpi në Meksikë, unë me maturi hapa një kopje të vjetër të revistës “Newsweek’ në gjuhën spanjishte, që e kisha gjetur në shtëpinë e tezes në Chihuahua. Fotografia e një gruaje muslimane me shami ishte ballinën e revistës dhe shkrimi me titull: “Bota Myslimane në Meksikë”

Lexo me teper

Muslimanët në Poloni po lulëzojnë

Muslimanët e Varshavës po lulëzojnë në bashkësinë e tyre të vogël në një kënd të kryeqytetit; një mikro kozmos në vendin me popullsi shumicë katolike.

Lexo me teper

Islami në Kinë - historiku i bashkësisë islame në kinë

Fillimet e bashkësisë myslimane në Kinë, sipas burimeve historike tradicionale klasike islame, lidhen me udhëtimet e katër sahabëve të njohur në Kinë.

Lexo me teper

Mali - Përhapja e fesë islame në Mali

Të dhëna statistikore1:

Lexo me teper

Tunizia - Përhapja e fesë islame në Tunizi

TË DHËNA STATISTIKORE(1):

Lexo me teper

Turqia - Përhapja e fesë islame në Turqi

Të dhëna statistikore: (1)

Lexo me teper

Surinami, përhapja e fesë islame në Surinami

Të dhënat statistikore(1):

Lexo me teper

Islami në Kroaci - model për tërë Evropën

Kryetari i Meshihatit (Kryesisë) të Bashkësisë Islame në Kroaci propozon që Evropa të pranoj modelin e rregullimit të pozitës së myslimanëve në këtë shtet.

Lexo me teper