Bota Islame

Historiku, përhapja dhe institucionet e Islamit në Japoni

Periudha para vitit 1900

Lexo me teper

Popullata e harruar myslimane, Rohingët

Gjatë hulumtimeve nëpër botën muslimane shpeshherë ndeshemi me imazhe jo të mira. Kur shikojmë Palestinën, Afganistanin, Irakun dhe Çeçeninë, atë që mund ta shohim është gjendja e mjerueshme e Ummetit.

Lexo me teper

Muslimanët e Latvisë

Pak më shumë se gjysma e popullsisë janë latvias. Fetë kryesore janë Luteranizmi, Katolicizmi dhe Ortodoksizmi rus.

Lexo me teper

Islami në Lituani

Republika e Lituanisë pavarësinë e ka arritur në mars të vitit 1990. Ky vend ndodhet në Evropën lindore, kryeqyteti i të cilit është Vilnius, kufizohet me Detin Baltik, midis Latvias dhe Rusisë.

Lexo me teper

Islami në Japoni

Duke krahasuar me vendet tjera të botës, në Japoni islami ka depërtuar në kohët e fundit. Nuk ekzistojnë argumente të qarta për atë se islami në Japoni erdhi me anë të çfarëdo lloj propagande, përveç atyre rasteve individuale ku japonezët individualisht kontaktuan me muslimanët e vendeve tjera, por jo para vitit 1868

Lexo me teper

Islami në Australi

Australia konsiderohet njëra prej vendeve më të suksesshme në Botë për sa i përket traditave dhe zakoneve të ndryshme shoqërore. Është vend demokratik dhe është i ndërtuar në bazë të normave ligjore. Ka ekonominë e çiltër dhe njerëzit janë të lirë në të.

Lexo me teper

Islami në Rumani

Rumania shtrihet në Evropën Juglindore. Fqinjët e saj janë Bullgaria (në jug), Serbia (jug-perëndim), Hungaria (veri-perëndim), Ukraina (veri), Moldavia (lindje).

Lexo me teper

Islami në Çeki

Republika Çeke u formua më 01.01.1993, pas ndarjes së Çekosllvakisë. Vendi ndodhen në Evropën e mesme. Përveç çekëve në këtë vend banojnë edhe kombësi të tjera si: moravianët, silezianët, sllovakët, gjermanët, polakët, romët etj.

Lexo me teper

Islami në Gjermani

Shkruan: Besnik Rama

Lexo me teper