Personalitete

Mulla Hasan Masurica - Imami novator

"Të humbësh një ditë s'është gjë. Të mos humbësh kot ditët e jetës - është mençuri."

Lexo me teper

Hafiz Elmaz ef.Qamili (1933-2015)

Në rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e këtyre vendeve gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja shqiptare nga territori i Tetovës që është pjesë e kontributit e të lavdisë shqiptare.

Lexo me teper

Iljas Bej Mirahori (1410-1512)

Një personalitet madhor shqiptar i mesjetës

Lexo me teper

Mulla Brahim ef. Bajraktari

(1909-1992), një jetë në shërbim të fesë dhe popullit

Lexo me teper

Hafiz Ymer Shemsedini

Hafiz Ymer Shemsedini – mësues i gjuhës shqipe, i Islamit dhe i atdhetarizmit në Kosovë e më gjerë

Lexo me teper

Hafiz Ibrahim Repishti (1882-1943)

Ibrahim Repishti është një personalitet i shquar i jetës qytetare, politike, shoqërore e fetare në Shkodër.

Lexo me teper

Hafiz Bajram ef. Agani, projektues i Bashkësisë Islame të Kosovës

Hafiz Bajram ef. Agani, nismëtar dhe projektues i riorganizimit të Bashkësisë Islame të Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore (1947-1951)

Lexo me teper

Mulla Shefki ef.Rexhepi (1912-1949)

Imami që shërbeu shembull për të tjerët

Lexo me teper

H. Hafiz Abaz Golemi (1870-1925)

Mësues i popullit (1993)

Drejtor i parë i shkollës shtetërore të Parrucës
(1913-1925)

Lexo me teper

Hafiz Qamil Sulejman Luniku (1897-1970)

Hafiz Qamil Sulejman Luniku, figurë e shquar fetare e Elbasanit, Myfti dhe imam i persekutuar nga regjimi komunist.

Lexo me teper