Personalitete

Hoxhë Hasan Moglica

Një atdhetar me përmasa mbarëkombëtare, luftëtar dhe dijetar i shquar

Lexo me teper

Hoxhë Sadik Prishtina (1892-1977)

Hoxha ne kujtesen e pukjaneve

Lexo me teper

Mustafa Efendi Varoshi (1898-1948)

Prijësi mysliman Mustafa Jusuf Varoshi lindi më 1898 në Durrës. Edukatën morale, fetare e atdhetare e mori nga i ati, i cili ishte njëri i nderuar dhe myderriz në qytetin e Durrësit.

Lexo me teper

Tahir Dizdari (1900-1972)

Fisi Dizdarët e Shkodrës, sipas H. Bushatit rrjedh nga një familje e vjetër ushtarakësh, që u vendosën në Shkodër, që në periudhën e parë të sundimit osman me detyrën e rëndësishme të “kështjellarëve”.

Lexo me teper

Muharrem Blakçori, përkthyesi i parë i Kur’anit në gjuhën shqipe

Përkthimi i Kuranit (me koment) nga gjuha arabe në gjuhët e tjera ka lindur si nevojë e popujve myslimanë, të cilët nuk e kanë arabishten gjuhën e tyre të nënës.

Lexo me teper

Haxhi Sulejman Gavoçi

Dijetari, atdhetari, muhaxhiri në rrugën e ruajtjes së Islamit

Lexo me teper

Hafiz Iljaz Efendija (1857-1920)

Hafiz Iljaz Efendiu u lind në Gjakovë në vitin 1857. Është djali i tretë, prej katër djemve, i hafiz Muhamedi Efendiut, myderriz në Medresenë e Madhe në Gjakovë.

Lexo me teper

Mulla Hamit Guta, mësues i parë

Mulla Hamiti i Jezercit, gjithmonë mbante në kokë një kësulë të bardhë si dëbora, me shallin e bardhë e të hollë simbol të hoxhës. Kështu shkonte në mbledhje e konferenca të fshatit, në tubime, dasma, vdekje dhe në kuvende, ku fjala e tij dëgjohej me vëmendje e shumë respekt; ai dinte të mbyllte çdo gjë të keqe.

Lexo me teper