Histori

Ramazani në traditën shqiptare

Çfarë nënkupton tradita dhe zakoni në historinë shqiptare?

Lexo me teper

Pazari i madh i Shkodrës, 5 Xhamit dhe Mejtepet

Një nga qytetet më të njohura, por edhe më të vjetër të Shqipërisë është Shkodra. Në këtë shkrim do paraqes disa të dhëna mbi Pazarin e madh të Shkodrës.

Lexo me teper

Rrugëtimi i alfabetit shqip (1)

Një ndër çështjet më të rëndësishme të një gjuhe është edhe ajo e shkrimit apo e alfabetit të asaj gjuhe. Autorë të shumtë u morën me studimet mbi alfabetin e shqipes duke pasqyruar kështu mendime të ndryshme rreth asaj se si erdhi deri te një alfabet i përbashkët për të gjithë shqiptarët.

Lexo me teper

Shtypi shqip në Kosovë për sulmet e policisë serbe ndaj Medresesë "Alauddin" në Prishtinë

Medreseja “Alauddin” në Prishtinë vazhdimisht ishte e lidhur ngushtë me çështjen dhe fatin e popullit të Kosovës. Këtë lidhje e kishte në çdo kohë dhe rrethanë, sidomos në ato më të vështirat që kaloi populli, ky popull gjatë sundimit serb pothuajse gjithnjë ishte në kohë të vështira.

Lexo me teper

Shënimi i ditës së flamurit nga Komuniteti Mysliman Shqiptar më 1924

“Çdo shqipëtar, duhet të dijë e të çmoji vleftën e rendësin e dheut e të flamurit kombëtar e të vetëqeverimit,e kështu me mish e me shpirtë, të ketë dashuri e të çfaqjë ndjenjat fisnike të kombësisë e të lërë kujtime të mira në “Histori”.

Lexo me teper

Mejtepet e Myftinisë Pukë dhe Roli i tyre

Abstrakt

Lexo me teper

Lëvizshmëria sociale në Perandorinë Osmane

Migrimet e popullsisë janë forma themelore të dinamikës sociale dhe gjeografike të njerëzimit dhe njëra prej rrjedhave më të rëndësishme kulturore të saj. Gjatë kohës shumëvjeçare të sundimit turk, migrimet e popullsisë, veçanërisht transferimet, kaherë kanë qenë objekt i interesimit të shkencëtarëve.

Lexo me teper

Nënmyftinia e Gjakovës gjatë luftës së dytë botërore (1941-1945) (I)

Në prill të vitit 1941, shtetet e Bllokut fashist sulmuan Jugosllavinë duke e shpërbërë dhe copëtuar atë. Fatin e saj e përjetuan edhe trevat shqiptare që ishin nën sundimin jugosllav.

Lexo me teper