Histori

Shënimi i ditës së flamurit nga Komuniteti Mysliman Shqiptar më 1924

“Çdo shqipëtar, duhet të dijë e të çmoji vleftën e rendësin e dheut e të flamurit kombëtar e të vetëqeverimit,e kështu me mish e me shpirtë, të ketë dashuri e të çfaqjë ndjenjat fisnike të kombësisë e të lërë kujtime të mira në “Histori”.

Lexo me teper

Mejtepet e Myftinisë Pukë dhe Roli i tyre

Abstrakt

Lexo me teper

Lëvizshmëria sociale në Perandorinë Osmane

Migrimet e popullsisë janë forma themelore të dinamikës sociale dhe gjeografike të njerëzimit dhe njëra prej rrjedhave më të rëndësishme kulturore të saj. Gjatë kohës shumëvjeçare të sundimit turk, migrimet e popullsisë, veçanërisht transferimet, kaherë kanë qenë objekt i interesimit të shkencëtarëve.

Lexo me teper

Nënmyftinia e Gjakovës gjatë luftës së dytë botërore (1941-1945) (I)

Në prill të vitit 1941, shtetet e Bllokut fashist sulmuan Jugosllavinë duke e shpërbërë dhe copëtuar atë. Fatin e saj e përjetuan edhe trevat shqiptare që ishin nën sundimin jugosllav.

Lexo me teper

Institucionet islame në Kosovë në shërbim të çështjes kombëtare

Në mesin e këtyre institucioneve islame kombëtare, që hyri në histori si çerdhe ku lindi, u formua dhe nga ku u përhap ideja vendimtare e të bërit shtet me Lidhjen e Prizrenit, është Xhamia dhe Medreseja e "Mehmet Pashës” në Prizren

Lexo me teper

Kontributi i prijësve fetarë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës

Gjatë zhvillimit historik të kombeve të botës e midis tyre edhe të zhvillimit historik të kombit shqiptar, krahas faktorëve të tjerë, një rol të veçantë dhe me rëndësi kanë luajtur edhe personalitetet e shquara historike, qofshin ato shkencore, kulturore, politike, por edhe ato fetare intelektuale e patriotike.

Lexo me teper

Përkthyesi i parë i Kuranit në gjuhën shqipe

Përkthimi i Kuranit (me koment) nga gjuha arabe në gjuhët e tjera ka lindur si nevojë e popujve myslimanë, të cilët nuk e kanë arabishten gjuhën e tyre të nënës.

Lexo me teper

Zhvillimi i arkitekturës islame shqiptare të xhamive

Në prodhimtarinë artistike dhe arkitektonike mesjetare të trojeve shqiptare, një vend të rëndësishëm zënë vend veprat e artit dhe të arkitekturës së sferës islame.

Lexo me teper